Få med deg fotoutstillinga til ære for møbeldesignaren Ingmar Relling (1920- 2002).

Siesta-stolen er 50 år. Stolen har så langt selt ein million eksemplar og er den stolen som først og fremst har fått æra av å ha opna dørene for norsk møbeldesign. Stolen er framleis i produksjon. Derfor er det også ein Siesta som er utstilt i monteret på framsida av Møbelmuseet i  Sykkylven.

I studioet til Ingmar og Knut Relling  finst det ei omfattande samling av møblar som Ingmar Relling gav form til gjennom eit langt arbeidsliv.. Desse møblane har fotokunstnaren Ingeborg Refsnes gripe fatt i og plassert i spennande og uvante omgjevnader. Dei vel 50 fotografia er no å sjå hos Stiftinga Sunnmøre Museum, avdeling Møbelmuseet i Sykkylven.  Ein skjerm er plassert i vindauget ved inngangen til museet. Her skal  fotorekka rulle og gå resten av året.

Kom gjerne  også inn og besøk vår faste utstilling "Ver så god, sitt!"

 

 

Bli med på arkeologivandring

Møbelmuseet held stengt for vanleg omvising tysdag  27. og onsdag 28. oktober på grunn av eit formidlingsprosjekt om  livet i Aure sentrum gjennom 8000 år.

På dagtid tysdag og onsdag blir det arkeologisk vandringfor skuleklasser  gjennom tusenåra med arkeologen Heidi Haugene. Borna skal få oppleve å sålde jord og finne leivningar frå fortida og dei skal få smake mat frå gamle dagar.

Tysdag klokka 19 er det eit ope arrangement for alle interesserte. I lys frå faklar blir det det  arkeologisk vandring med orientering om steinalder, bronsealder og jarnalder, det blir ein smak på jernaldermat og orientering om planane for det arkeologiske området. Då vil også  organisasjonen Aura-Påls vener presentere seg og det blir høve til å teikne medlemskap og støtte  formidlingsplanane som no er i ferd med å  kome i gang både med pengar og dugnadsinnsats.

VELKOMNE SKAL DE VERE!!

Heidrar Relling med jazz og foto

Siesta-stolen, som var ein døropnar for norsk møbeleksport, fyller femti år. Dette vil Møbelmuseet i Sykkylven markere med ein festkveld og ei videoutstilling om designaren Ingmar Relling (1920- 2002).
Stolen har så langt selt rundt ein million eksemplar og er ein av grunnpilarane i norsk møbelproduksjon. På festkvelden På Pensjonistsalen  i Sykkylven søndag 25. oktober  klokka 17 vil vener, slektningar og arbeidskameratar av designaren fortelje om sitt samarbeidet med han. Musikken er ved Blue Horn Jazzband. Det blir kaffi og kaker, utlodding og premiere på fotograf Ingeborg Refsnes si hylling til Ingmar Rellings møbelkunst gjennom eit halvt hundreår.
Ingmar Relling er kjend som ein av landets mest markante møbeldesignarar. I motsetning til møbeldesignarar flest, budde og arbeidde han i nær kontakt med møbelmiljøet gjennom det meste av sitt liv. Medan andre formgivarar heldt seg ved teiknebordet og overlet dei praktiske problema i produksjonen til fabrikanten, kjende Ingmar Relling produksjonsmiljøet frå innsida. Han visste kva som måtte til for at eit møbel skulle passe for industriell masseproduksjon og gav form til eit førtital stolar gjennom karrieren.
Mange av dei henta heim prisar og gode salstal, men det var Siesta-stolen frå 1965 var den viktigaste. Med denne tidlause stolen tok Ingmar Relling i bruk dei nye materialane skum og laminert tre, ein materialbruk som også gav stolen ei behageleg fjøring. Stolen kan flatpakkast, noko som reduserte fraktkostnadene mykje. Og forma er enkel, logisk og tidlaus – eit godt eksempel på at god form og høg kvalitet aldri blir umoderne.
Siesta-stolen blir i dag produsert av møbelfabrikken L.K. Hjelle i Sykkylven som for tida opplever ei fornya interesse for Siesta-stolen både heime og i utlandet.

ingmar relling med siesta