Styret i stiftelsen Norsk Møbelfaglig Senter

Styreleiar:
Otto-Magne Strømmegjerde, lokalpolitikar i Sykkylven og rektor ved Tandstad skule.

Nestleiar:
Steinar Myrseth, salssjef ved Formfin Møbler, som representerer Norsk Industri, møbel+ interiør.

Styremedlemmer:
Gisle Johnsen, som representerer Sykkylven vidaregåande skule. 

Jan Lade, som representerer designmiljøet. 

Grethe Østerhus Røyr, som representerer Veneforeininga.

Ole-Kristian Paulsen, leder i tidlegare Norsk Treindustriarbeiderforbund, no fagforbundet Industri  Energi, avdeling treindustrien.

Varamedlemmer:
Egil Sundet, bransjesjef i Norsk Industri, møbel + interiør.

Nina Helland, fagforbundet Industri Energi, avd. treindustrien. 

Jan Kåre Aurdal,  Sykkylven kommune.