Bibliotek bøker

BIBLIOTEK

Norsk Møbelfaglig Senter utvider kontinuerlig boksamlingen i biblioteket. Oppdatert 22.07.2013

 

Aalto, Alvar. Katalog fra utstilling Milano-messen april 1998.

 

Aalto, Alvar and the international style. By Paul David Pearson. New York 1980 (Second printing)

 

Altern, Ingeborg Doblaug og Halvor Pedersen red.: Hjemmet og vi. En bok om liv og arbeid. Bd 1 og 2. Oslo 1955.

 

Amdam, Roar: Regionalpolitikk og bygdeutvikling. Drøfting av lokale tiltaksstrategier. Oslo  1995.

 

Andersen, Knut B.: Blest om plast. En beretning i anledning Norsk Plastforenings 25 års jubileum 1973.

 

Andersen, Tor red.: Statens bevilgninger til næringsutvikling i årene 1995-99. En gjennomgang av det statlige virkemiddelapparatet i Norge. LO. Oslo 2000.

 

Anker, Peter, Vibeke Mohr, Erik Rudeng, Anne Britt Ylvisåker red.: Husflid – levende tradisjoner. Oslo 1994.

 

Anker, Peder: Kister og skrin. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 1999.

 

Arbeiderbevegelsens historie, Tidsskrift for … Nr 2 1980, Nr 2 1981.

 

Arbeiderhistorie. 1987. 1988. 1993. 1999.

 

Arbeidervernlover. Lov om arbeidervern av. 7 des. 1956. Med kommentarer av Ferdinand Rømcke og Odd Friberg. Olaf Norlis Forlag 1957.

 

Arbeidsmiljøloven av 1977. 3 utg. 1982.

 

Aronson, Joseph: The book of furniture and decoration. Period and modern. New York 1936.

 

Artek: Design in Finland 1985. Finland 1985.

 

Arvesen. Liv: Full scale modelling. (Utstillingsteknikk) Trondheim 1995.

 

Askim, Nils Marius: Villa. 21 arkitekttegnede eneboliger. Fotograf Morten Brun. Oslo 2001.

 

Bang, Lise og Line Henriksen:: Diplomoppgave ved Norsk Kjøpmannsinstitutt. Kartlegging av det norske møbelmarkedet 1986. Oslo 1986.

 

 

Bangert, Albert und Peter Ellenberg. Thonet møbel. Bugholz-klassiker von 1830 – 1930. Wilhelm Heyne Verlag, Munchen 1997.

 

Barcelona, The Best of…. Udat. (ca 1990)

 

Barker, Linda: Bare skrot. Nytt liv til gamle møbler. Oslo 1997.

 

Barstad, Odd G.: Gjør det selv med sponplater. Udat.

 

Barth, Fred: Arendals håndverkerforening gjennom hundre år 1847 – 1947. Arendal 1947.

 

Berg, Jens W.: Hadelandsglass 1900 – 1950. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Berglund, Erik og Sten Engdal: Møbelråd. Svenska sløjdføreningen. Form, Stockholm 1961. 2 eks.

 

Berglund, Erik: Bord. Svenska sløjdføreningen. Stockholm 1957. 2

 

Berglund, Erik: Skåp. Svenska sløjdføreningen. Stockholm 1960.

 

Berntsen, Harald: Fagorganisasjonens høyskole – Sørmarka 1939 – 1989. Oslo 1989

 

Bjørgum, Jorunn: Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund gjennom 50 år- 1923 –1973. Oslo 1973.

 

Bjørlo, Per Inge: Tvilens perspektiv – Samtaler 1. Utstillingskatalog. Ålesund 2004.

 

Bjørnhaug, Inger m.fl. red.: I rettferdighetens navn. LO 100 år. Oslo 2000.

 

Bo bedre – lev lettere. Årg. 1965 og årg. 2 (1966?)

 

Boman, Monica (redaktør), Jill Dufwa, Sigrid Eklund Nystrøm, Anne-Marie Ericksson, Lena ØhlckersMøbler 1890 – 1990. Sverige 1991.

 

Borgersen, Terje: Og bakom larmer fabrikkene. Nr 2 i skriftserie fra forskningsprosjektet Fabrikken. Trondheim 2000.

 

Borgersen, Tom Skånsar: Møbelsnekring – etter gamle forbilder. En bok i snekkerverkstedet. Oslo 1997.

 

Brenna, Johs: Lakk og beis for treverk. Oslo 1986.

 

Brochmann, Odd: Om stygt og pent – som handler om tingenes form, vesen og innhold, og om det inntrykk de gjør på oss. Oslo 1953.

 

Brochmann, Odd: Rent bord. En historie om funksjonalismen og funksjonalistene i Norge. Utgitt av Arkitektnytt 1987.

 

Bruaset, Oddgeir: I tråd med tida – gjennom 75 år. Rauma Ullvarefabrikk 1927-2002. Ålesund 2002.

 

Bruaset, Oddgeir: Arven. Ei vandring i sunnmørsk kulturhistorie. Ålesund 2007.

 

 

Brydhe, S.M: Norges handels-kalender 1958-59. Bind II: Bransjeavdeling.

 

Brydhe, S.M: Norges handels-kalender 1960 – 61. Bind 1: Adresseavdeling. Bind 2: Bransje-avdeling.

 

Brydhe, S.M: Norges handels-kalender 1968-69. Bind 1 og 2.

 

Bryn, Torstein: Jotuns historie (samlet og fortalt av Torstein Bryn.) Sandefjord 1997.

 

Brøgger, Waldemar, red.: Skikk og bruk. Oslo 1960. Bd 1 og 2.

 

Bull, Edvard, Arne Kokkvold og Jakob Sverdrup: Arbeiderbevegelsens historie i Norge. Bd. 1-5. Oslo 1985-1990.

 

Burgess, Anthony: Til sengs. (Om sengens historie) Oslo 1982.

 

Byborgernes hus i Norge. Bidrag fra bla. Odd Brochmann. Utgitt i forbindelse med Den norske Hypotekforenings 50 års jubileum i 1963.

 

Børresen, Anne Kristine og Knut Ove Eliassen: Den litterære maskinen. Nr 1 i skriftserie fra forskningsprosjektet ”Fabrikken”. Trondheim 1999.

 

Carson, Siri Granum og Norunn Kostberg: Etisk forretning. Cappelen akademisk forlag. Oslo 2003.

 

Choay, Francoise. Le Corbusier. New York 1960.

 

Christie, Inger Lise: Dåpsdrakter. I serien: Kunsthåndverk i Norge. Oslo 1999.

 

Clifton-Mogg, Caroline: Innred med farger. Oslo 2003.

 

Clouston, K. Waaron: The Chippendale period in English furniture. London 1965.

 

Counsell, Simon: The Good Wood Guide.  Friends of the Earth Handbook. London 1990.

 

Cumbertbach, Jane: Stilrent. Innredningssider for alle hjemmets rom. London 1997. Oslo 1997.

 

Cummings, William. Bernt Heiberg, Merethe Lie Hoel og Hanne Paaske. Koselig. (Om interiør og omgivelser) Oslo 2000.

 

Dalseg, Aud, red.: Sitt i nitti. Nitti norske stoler på Maihaugen i 1990.

 

Dansk møbelkunst. Københavs Snedkerlaugs Møbeludstilling 1927 – 1951. København 1951.

 

DDN – Design Diffusion News. Avant Garde Design. Køln/Milano 1998.

 

Design directory 2002. 100% design. London 2002.

 

Design som drivkraft for norsk næringsliv. Rapport fra Utvalget for Næringsrettet Design. Oslo 2001.

 

Design 2004. Norwegian… Utgitt av Norsk Designråd 2004. Oslo 2003.

 

Design. Utmerkelser fra Norsk Designråd 2003. Oslo 2003.

 

Design from Norway. 2 eks. Udat. (1995 og 1997)

 

Design from Scandinavia no. 19, 20 og 21 Collectors Edition. Des. 1996, juli/august 2001 og januar 2004.

 

Ditzel, Nanna & Jørgen red.: Danske stole/danish chairs. København 1954.

 

Dos Santos, Sølvi og Solveig Grepperud: Grenseløst. Mennesker – visjoner – interiører. Oslo 2002.

 

Duncan, Alistair: Art nouveau furniture. London 1982.

 

Durling, David: Sitting can damage your health. Leicester 1980. (Kompendium – kopi.)

 

Dysthe, Trinelise og Gunvor Øverland: Tingenes århundre 1900 – 2000. Oslo 2003.

 

Dysthe, Trinelise og Gunvor Øverland Bergan: Hjemme i Norge. Tradisjon og fornyelse. Oslo 1994.

 

Edwards, Ralph: English chairs. Victoria and Albert museum. London 1950.

 

Eggestad, Jan og Anne Cahtrine Johnsen: Brann i stoppede møbler. SFT-rapport nr 72. Statens forurensingstilsyn og Statens institutt for forbruksforskning.(2 eks)  Oslo 1985.

 

Eidem, Johan: Sykkylven Sparebank gjennom hundrad år. 1864 – 1964. Sykkylven 1964.

 

Eisinger, Merve: Stuhle des 20. Jahrhunderts. Funktionsmøbel und Designerstucke. Munchen 1994.

 

Ekornes 1934 – 1959. Sykkylven 1959.

 

Ekornes 50 år. Sykkylven 1984. (2 eks.)

 

Eldøy, Olav: Møbeldesign 1996.

 

Elingaard – et gammelt herresete. Katalog. Fredrikstad 1999.

 

Ellefsen, Terje, Anne Solberg og Cato Normann. Telefonen. Telefonapparater i Norge 1880-2000. Norsk Telemuseum. Oslo 2000.

 

Ellingsen, Gunnar: Brødrene Øyehaug AS Ørsta 40 år. 1942 – 1982. Ørsta 1982.

 

Ellingsen, Gunnar: Øyehaug. Brødrene Øyehaug AS, Ørsta 50 år 1942 – 1992. Ørsta 1992.

 

Ellingsen, Gunnar: Hugen til å skape noko i si barndoms bygd. Sandvik AS gjennom 50 år. Ørsta 1997. (2 eks.)

 

Elton, Lars: Rom og Møbler. NILS årbok 2009.

 

Enerstvedt, Åse: Barn, unge og museum. Norsk Kulturråd. Oslo 1997.

 

Engelstad, Eivind: Kunstindustrien. Tidsmiljø, teknikk, form og dekor. Oslo 1950.

 

Engelstad, Eivind og Aage Schou: Møbelboken. Møbler i Europa i to tusen år. Oslo 1951. (2 eks.)

 

Engen, Arnfinn: Lars Kinsarvik: Skaparen av den norske stilen i nyare treskjerarkunst. Lillehammer 1996.

 

Englund, Magnus og Chrystina Schmidt: Skandinaviske interiører. Oslo 2003.

 

Eriksson, Hege Maria: Museumsarkitektur. En studie av nyere norske museumsbygg. ABM-skrift nr 7. Oslo 2004.

 

Fallan, Kjetil: Shaping sense. Italian post-war functionalistic design. NTNU, Trondheim 2002.

 

Fet, Annik Magerholm, Helge Revheim og Lars Fugledal: Renere produksjon i møbelbransjen og tilknyttede bedrifter. Møreforsking Ålesund 1992.

 

Fet, Annik Magerholm red.: Lokalt næringsliv, LA-21 og industriell økologi. Miljøregnskap i møbelbedrifter og i Stordal kommune. Ålesund 2000.

 

Fet, Annik Magerholm: Miljøvennlige materialer ved Scanpell AS. Møreforsking Ålesund 1993.

 

Fet, Annik Magerholm: Miljøvennlige materialer i møbelindustrien. Ålesund 1993.

 

Fett, Harry: Gamle norske hjem – hus og bohave. Kristiania 1906.

 

Fiedler, Jeannine og Peter Feierabend: Bauhaus. Berlin 2006.

 

Fiell, Charlotte & Peter: 1000 chairs. Taschen Verlag. Tyskland 1997.

 

Finne, Per: Laminering av tre. Prosjektoppgåve Institutt for Industridesign, SHKS, januar 1993. Også utgitt i NMFS skriftserie, Norske møbelfaglige skrifter nr. 2, 1998.

 

Fløtre, Odd: Ein musikalsk robot. Artikkel i Årbok for Sykkylven 2002.

 

Forrest, Tim: Schibsteds store bok om antikke møbler. Oslo 1999.

 

Fossberg, Jorunn: Norske sølvskjeer. I serien: Vi ser på norsk kunsthåndverk. Oslo 1999.

 

Fredlund, Jane: Restaurer møblene selv. Oslo 1994.

 

Fredrikstad Museum. Årbok 1998- 1999. MindreAlv. Fredrikstad 1999.

 

Fulton, Nicole og Stuart Weston: Møbeltapetsering. Oslo 2005.

 

Fylkesarbeidskontoret i Møre og Romsdal: Industriregister for Møre og Romsdal 1984. Molde 1984.

 

Galst, Annie: Flett med peddigrør. Oslo 1960.

 

Gaustad, Randi: Gammelt norsk stentøy fra Egersund. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Gaventa, Sarah: Hemmakontoret. Den perfekta arbeidsplatsen i hemmet. London 1998. Stockholm 1999.

 

Gierløff, Chr. Et bruk ved Akerselven. Myrens Verksteds hundreårs minne. Oslo 1948.

 

Gjerde, Bjørn: Oppsummering av medleverandørprosjektet i Møre og Romsdal. M&R Bedriftsrådgiving. Ålesund 1994.

 

Gjertsen, Karl-Gustav: Museum! Gjertsen ser på musa. Narvik 1997.

 

Gjærde, Asbjørn: Stranda – Industri og samfunn. Stranda 1990.

 

Gjærder, Per: Esker og tiner: I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Gjerdi, Trond: Møbler i Norge. Oslo 1976.

 

Gjessing, Gunvor: Møbeleventyret. Historien om en pionerbedrift i Nordland. Oslo 1995.

 

Gjævenes, Martin: Utvandrarane frå Sykkylven. Sykkylven 1957.

 

Per Goller: Strukturendringer i norsk næringsliv: samarbeide/jv/oppkjøp. Norse partners. Oslo 1990.

 

Grevenor, Henrik: Fra laugstiden i Norge. Oslo 1924.

 

Grimsmo, Ivar (redaktør): Daniel Hagerup – født kunstner. Smøla 2009.

 

Grimstad, Arne: ”Mellom bakkar og berg utmed havet –” Ei reiseskildring frå Sunnmøre. Ålesund 1960.

 

Grytten, Harald: Slik jeg husker det. Georg Stokke forteller til Harald Grytten.

 

Grytten, Harald og Kari Giske: Jens Petter Ekornes. Mannen og bedriften. Oslo 1987.

 

Grønvold, Ulf, Nils Anker og Gunnar Sørensen: Det store løftet. Rådhuset i Oslo. Oslo 2000.

 

Gude-Smith, I.: Haandarbeideren, et skrift Norges Arbeidere tilegnet. Kristiania 1885. Tredje utgave.

 

Guild, Tricia: Farger til inspirasjon. Oslo 2002.

 

Gunnars, Anita: Stopping og trekking av møbler. Gamle møbler blir som nye. Oslo 2000.

 

Gusrud, Svein: Design mellom stoler – en fagbok om design. Oslo 2008.

 

Hals, Anna-Stina: Gammelt norsk tinn. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Hamran, Ulf: Gamle ovner i Norge. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Hamran, Ulf: I sørlandshuset. Hus, interiør og inventar 1650 – 1910. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon: Informasjonsteknologi i varenahandelen. Oslo 1995.

 

Hanken, Jarle Bjørn: Jens Petter Ekornes- karismatisk møbelikon? Prosjekthistorie Handelshøyskolen BI Kristiansand.

 

Hanisch, Tore Jørgen og Even Lange: Veien til velstand. Industriens utvikling i Norge gjennom 50 år. Oslo 1986.

 

Haslund, Ole, Edward C.J. Wolf og H.O. Bøggild-Andersen. Internasjonal møbelhåndbok. Møbelstilarter og møbeltyper gjennom tiderne. I – III. København 1946. Også utgave 1970.

 

Haslund, Ole, Edward C.J. Wolf og H.O. Bøggild-Andersen: International Møbelhaandbog. Møbelstilarter og Møbeltyper gennem Tiderne. Bd. I-III. København 1971. Samme verk utgave 1946.

 

Hardanger. Årsskrift Hardanger historielag 1996. (bl.a. artikkel om treskjæreren Lars Kinsarvik.) Øystese 1996.

 

Harlang, Christoffer, Keld Helmer-Petersen, Krestine Kjærholm: Poul Kjærholm. København 1999.

 

Haslund, Ole, Edward C.J.Wolf og H.O. Bøggild Andersen: International Møbelhaandbog. Møbelstilarter og møbeltyper gjennom Tiderne I – III. København 1972.

 

Hauffe, Thomas: Design. Cappelens kulturguider. Tyskland 1995. Norsk utgave Oslo 1996.

 

Haugen, Robert: Lesande handverkarar. Boklån, bokutval og lesing ved Kristiania Møbelsnedkerforenings bibliotek 1896 – 1981. Masteroppgave avdeling for journalistikk, bibliotek og informasjonsfag. Høgskolen i Oslo 2006.

 

Haugstøl, Henrik red.: (Oslo) – Vår egen by. Oslo 1958.

 

Haus und Raum bd III. Gute Møbel zweite folge. Ein praktischer Ratgeber fur die Einrichtung von Raumen aller Art mit 246 Beispielen neuzeitlicher ausgefurhter Møbel. Stuttgart 1936.

 

Hegerberg, Helge: Angvik-møbler i 100 år. Kristiansund 2006.

 

Heiberg, Bernt: Slik vil vi bo. Kunsten å innrede et hjem praktisk, billig og vakkert. Oslo 1935.

 

Heimtextil: Farge Bekennen trends 2007.Frankfurt 2007.

 

Heimtextil: Trends 2008/2009. Frankfurt 2008.

 

Heimtextil: Trends  2009/2010. Frankfurt 2010.

 

Heimtextil: Trends 2010/2011. Frankfurt 2010.

 

Helland Møbler 50 år med møbler 1947 – 1997. Stordal 1997. (A-3 format. Produksjon Profileum, Kristiansand)

 

Hjelde, Gunnar: Stillære, rom og møbelkunst fra 1850 til i dag. Oslo 1997.

 

Hjellegjerde, Mindor: En møbelbedrift blir til. Hjellegjerde Møbler AS 1941 – 1991. Sykkylven 1991.

 

Hjellegjerde, Mindor: Spiren. Ei møbelebdrift veks fram. Hjellegjerde 1941-2001. (2 eks.)(2009).

 

Hjellegjerde, Mindor: Hendingar (i møbelindustri og samfunn) mi tid 1921 – 2008. (2 eks.)

 

Hoel, Kari: Myren Engineering Workshop – a Creator og Industrial Buildings in Norway in the 19th Century. Oslo 1991.

 

Hoff, Bjarne: Tønsberg Håndverk- og Industriforening gjennem hundre år 1849 – 1949. Tønsberg 1949.

 

Hole, Jon: 50 år i god form. Hj. Brunstad Fabrikker AS 1941 – 1991. (2 eks.)

 

Holen, Odd: Næringsbygg i bygdemiljø – et arkitektturproblem. Kva har prega denne arkitekturen i modernistisk periode, og korleis har forholdet ”stadtilpassing” blitt ivaretatt i bygde-Norge. Eksemplifisert med bygningar i sentrum med omland, Sykkylven kommune.

Doktor ingeniøravhandling 1993. Institutt for byggekunst. Trondheim.

 

Holsvik, Bjørg: Møbelbygda Sykkylven 1930 – 1970. Etablering og industriell omstilling. Hovedfagsoppgave i historie. UIB Våren 1995. (2 eks.)

 

Holst, Inger Marie: Fra hygiene til hygge. Kjøkkenets utvikling fra 1950 til 1970 sett gjennom Bonytt. Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier. NTNU, mai 2006.

 

Hopstock, Carsten: Norwegian design from viking age to industrial revolution. Oslo udat.

 

(Hordaland) Se Det Norske Næringsliv.

 

Huitfeldt, Johanne: Porselenet fra Kina. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

husflidsforening gjennem 40 år 1891 – 1931. Den norske…  Oslo 1931

 

Høibo, Roy, red.: Folk i Ryfylke 2/87. Tidsskrift for Ryfylkemuseet. Sand 1987.

 

Høidal, Eldar: Bordets gleder. Utstillingskatalog bordets historie, NMFS 2001.

 

Høidal, Eldar: Drømmen om den frie form. Utstillingskatalog laminering i norsk møbelindustri, NMFS 1998.

 

Høidal, Eldar: En ganske vanlig arbeidsdag. Ekornes avd. Vestlandske 10.9.2003.

Årbok for Sykkylven 2003.

 

Høidal, Eldar: Et fellesskap å stole på. Fra Møbelsnekkermestrenes Landsforening til Norsk Industri – Møbelindustrien 1909 – 2009. Oslo 2009.

 

Høidal, Eldar: Fra høvel til CNC-fres. Gjøvik Snekkerforening gjennom 100 år. Gjøvik 2004.

 

Høidal, Eldar: Fra springfjær til Stressless. Ekornes 75 år.

 

Høidal, Eldar: Frå kamp til samarbeid. Sykkylven treindustriarbeiderforening 50 år. 1945 – 1995. Sykkylven 1945.

 

Høidal, Eldar: Kilder til norsk møbelindustris historie. Rapport dokumentasjonsprosjekt NMFS. Sykkylven 1998.

 

Høidal, Eldar: HOV+DOKKA – en Riise i norsk møbelindustri. NMFS 1997.

 

Høidal, Eldar: I bevegelse. Stokke AS 75 år. Sykkylven 2007.

 

Høidal, Eldar: Industrisoge for Sykkylven. Sykkylven 1990.

 

Høidal, Eldar: Møbelproduksjon i anna kvar kjellar. Om møbelproduksjon i Grebstaddalen i Sykkylven 1945-1965. I Årbok for Sykkylven 1999.

 

Høidal, Eldar: Pedro – eit møbeleventyr. Stordal 2005. ( 3 eks)

 

Høidal, Eldar: Om stolen Ekstrem og andre ekstremitetar. I Årbok for Sykkylven 2001.

 

Høidal, Eldar: Periferien som ble sentrum. Norsk Treindustriarbeiderforbund 100 år. Oslo 2004.

 

Høidal, Eldar: Sosiale karakteristika hos næringslivspionerer i Sykkylven. I Årbok for Sykkylven 1992.

 

Høidal, Eldar: Status, Stil & Sunnhet. Utstillingskatalog sittingens historie, NMFS 2000.

 

Høidal, Eldar: Stopp & Stil: Utstillingskatalog møbelstoppingens historie, NMFS 1999.

 

Høidal, Eldar: Stordal Møbelarbeiderforening 50 år. Stordal 2003.

 

Høidal, Eldar: Sykkylvsbladet. Lim og lupe i lokalsamfunnet 1946 – 2006.

 

Høidal, Eldar: Nynorske møblar i 100 år. Og bibliografi for Sykkylven. Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1996.

 

Høidal, Eldar: Ein opnare skule. Sykkylven vidaregåande skule 25 år 1974 – 1999.

 

Høidal, Eldar: Frå AS Søkkelven og Omegns Privatbank til Sunnmørsbanken AS, avd. Sykkylven 1907 – 1987. Sykkylven 1987.

 

Hoidal, Eldar og Kjetil Tandstad: Ungdomshuset Vaarvon 100 år. Sykkylven 2012. 2 eks.

 

Høisæther, Ole Rikard: Design på norsk.2. utgave. Oslo 2009.

 

Haakestad, Jorunn, red.: Design, symbol, stil. Kunst og industri i det 20. århundret. Årbok for kunstindustrimuseene i Norge 2000.

 

Indahl, Trond, Torvanger, Åse Moe, Hofstad, Erlend, Stange, Espen Valand: Hus i Bergen. Særpreg i arkitekturen. Bergen 2005.

 

Indrelid, Svein og Larsen, Stein Ugelvik: – fra de første fotefar. Sunnmøres forhistorie.Sunnmørsposten forlag, Ålesund  1984. (1)

 

Indretningshåndbogen 1991 – for indretning af virksomheder, institutioner og offentligt miljø. Danmark 1991.

 

industrien. Økt produktivitet i …  ILO/ Norsk Produktivitetsinstitutt. Oslo 1956.

 

Industries Francaises de Ameublement: Design & Communication. Frankrike 2003.

 

Inions, Cynthia: Åpne rom. Gyldendal fakta. Oslo 2000.

 

Iversen, Knut Olav: Mauseidvåg i mellomkrigstida. Volda 1994.

 

Jackson, Albert og David Day. Møbler. Reparasjon og vedlikehold. Boksenteret 1997.

 

Jevnaker, Birgit Helene: Den skjulte formuen. Industridesign som kreativ konkurransefaktor. SNF/Norsk Designråd 1995.

 

 

Johannessen, Thor og Arne Vien: Overflatebehandling av tre. Oslo 1985.

Johansen, Tor Are: Krafttak. Kjemisk Forbund 1973 – 1998. Oslo 1998.

 

Johansen, Viggo: Edderkoppen. Historien om en møbelhandler. Oslo 1989.

 

Johnson, Solveig: The visualization of Norwegian Values in Design. Part 1: Thesis. Part 2: Project. Oslo 1993.

 

Jordal, Kari og Merete Hagen: Life-Cycle Assessment of the chair Thatsit Balans. Ålesund 1995.

 

Jæren. ”Sjå Jæren.” Årbok for Jærmuseet 2002. (Artikler om møbelproduksjonen på Jæren.)

 

Kamsvåg, John L.: Med nål og tråd gjennom 100 år. Bekledningsarbeiderforbundet 1890-1990. Oslo 1990.

 

Key, Ellen: Färg, form och estetik i vår vardag. Stockholm 1996.

 

Kielland, Thor B. red.: Kunstindustrimuseet i Oslo 75 år. Om museumsbygg, innredning, montering. Oslo 1953.

 

Kielland, Thor B.: Fransk møbelkunst fra middelalder til nytid. Oslo 1928

 

Kielland, Thor B.: Møbelkunstens historie. Oslo 1932.

 

Kjelland, Arnfinn, red. og Olav Myklebust og Eldar Høidal: Busetnadssoga for Volda, bd. 2 – 4b. Volda 2006 – 2012.

 

Kjellberg, Anne: Navneduker: I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Kjølås, Harald red.: 100 år – 100 navn. Personer som har preget hundreåret på Nordvestlandet. Ålesund 2000. (2)

 

Klingenberg, Ingvar Aa.: Kunsthåndverk og design i Norge. Oslo 2001.

 

Klingenberg, Ingvar Aabrek: Norsk 1700-talls sølv. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Kloster, Robert: Fra snekkermøbler til fabrikkmøbler. En kort oversikt av Robert Kloster. Bergen 1942. (2 eks.)

 

Knudsen, Einar: Ålesund og Sunnmøre. Kjenn ditt land VIII. Oslo 1930.

 

Konfeksjonsindustriens historie. Norsk Konfeksjonsteknisk Institutt. Oslo 1971. (2 eks.)

 

Konstindustrimuseet i Finland: Artek 1935 -85. Finland 1985.

 

Krogshus, Roar: En kartlegging av medleverandører til møbel- og innredningsprodusenter på Østlandet. (Med behovs- og kompetansekartlegging) Tønsberg 1996.

 

Kulturhistorisk håndbok for Norge. Veiviseren. Norsk Kulturarv. Udat. (2010)

 

Kunsthåndverksskolene. Utredning om…Avgitt til Norsk kulturråd februar 1980. Bergen Oslo 1980.

 

Kunsthøyskolen i Oslo. Årbok 2005. Oslo 2005.

 

Kursetgjerde, Petter: Lat draumen vare. (Dikt og livsminne) Sykkylven 2003.

 

Kvammen, Marit: Frå fangst til fabrikk. Industrisoge for Hareid kommune. Hareid 1996.

 

Kvinge, Torunn: Internasjonalt eierskap i norske regioner. Omfang og utvikling. Oslo 2001.

 

Lagerquist, Marshall: Pinnstolar. Ett bidrag til Nässjø stolfabriks historia. Stockholm 1943.

 

Lange, Elisabeth red.: Arbeidsstillinger og arbeidsplassutforming i treindustrien. Ramit. Oslo 1991.

 

Lange, Elisabeth og Rolf Birkeland red.: Nye overflatebehandlingsmidler og metoder i møbel- og innredningsbransjene. Rapport RAMIT 1991.

 

Lange, Elisabeth og Rolf Birkeland: Støv og tremuggallergi i trelastindustrien. Ramit. Oslo 1987.

 

Lange, Elisabeth og Rolf Birkeland: Produkt- og materiallære for stoppmøbelbransjen. Oslo 1997.

 

Lange, Even: Krise og vekst. Norsk treindustri i begynnelsen av 1930-årene. Hovedoppgave i historie ved universitetet i Oslo. Våren 1974.

 

Lange, Vilhelm, Dag Mangset og Øyvind Ødegård: Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring. Oslo 2001.

 

Larsen, Jorunn B., og Audun Amundsen: Metodehåndbok i renere produksjon i møbelbransjen og tilknyttede bedrifter. Stiftelsen Østfoldforskning. Fredrikstad 1993.

 

Larsen, Stein Ugelvik og Lars Ørstavik: Fra Sunnmøres moderne historie. Artikler om politikk, økonomi og emigrasjon. Bergen 1980.

 

Larsson, Carl: Jeg Carl Larsson. Oslo 2001.

 

Lassen, Erik: Fritz Hansens Eft.s virksomhed gennem den sidste menneskealder. Danmark 1957.

 

Lavia, Kristina H.: Between two chairs. An anthropological approach to the designing of chairs. Universitetet i Tromsø 2001. (2 eks.)

 

Lavold, Oddvar: Ganddal – møbler i 100 år. Fra jordbruksbygd til et senter for norsk møbelproduksjon i perioden 1880 – 1980. Sandnes 2002.

 

Ledsten, Ellen: Kompositt. Nytt alternativt materiale, praktisk anvendt i møbel. Økologi og produktutvikling i interiørfaglig sammenheng. Skrift nr. 4 i Norske Møbelfaglige Skrifter. Sykkylven 1999. (2 ex – eitt uinnb.)

 

Jan Hendrich Lexow: Bergenske empiremøbler. Bergen 1948.

 

Lie, Inger-Marie: Hadelandsglass 1850 – 1900. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 1999.

 

Lien, Marie: Norwegian national organization for the promotion of home arts and crafts. Fabritius & Sønners Forlag, Oslo 1946.

 

Lillehammer Trearbeiderforening 60-års beretning 1914 – 1974. Lillehammer 1974.

 

Lilleheim, Martin: Stryn under hakekorsflagget. Stryn 2002.

 

Lindahl, Trine Lise: Hvor skulle skapet stå? Om omstillingsproblemer i møbelhandelen 1959 – 1973. Masteroppgave i historie. Universitetet i Oslo 2005.

 

Linder, Mats: Norske Designmøbler 1940 – 1975. Oslo 2011.

 

Linder, Mats: Norwegian Icons, 1940 – 1975. Utstillingskatalog Blomquist. Oslo 2013.

 

Luihn, Hans red.: Norges næringsliv. En beskrivelse av vårt næringslivs oppbygging og utvikling. Utgiver Arbeidernes Opplysningsforbund. Oslo 1953.

 

Lærebedrifter… Kvalitetssikring av. En veiledning for opplæringsansvarlige. URMI 1995.

 

Mackintosh, Charles Rennie. Stoler – kunstneren og hans liv. Ålesund 2003.

 

Magasinet Treindustrien: Trehåndboka 06. Oslo 2006.

 

Malmsten, Carl: Rot och krona. Retrospektiv utstellning. Stockholm 1969.

 

Mannila, Lena: God form i Norge. Jacob-prisens vinnere 1957 – 1995.  Oslo 1995 ( 2 eks)

 

Martinussen, Atle Ove: Notat vedrørende bevaringsplan for møbelindustrien i Møre og Romsdal. Molde 1988.

 

….messe. Hjelp til deltakelse på… En håndbok i planlegging, gjennomføring og oppfølging. Oslo 2001.

 

Messel, Jan: Samling og strid. Norsk Tjenestemannslag 1947 – 1997. Oslo 1997.

 

Midtbust, Alf red.: Møbelprodusentenes Landsforening 50 år. 1909 – 1959. Oslo 1959. 2 ex.

 

Midtbust, Alf 60 år. Sunnmøring, skandinav og europeer. Oslo 1979. (Gitt av Midtbust)

 

Miller, Judith: Fargene – i hjem og innredning fra antikken til i dag. Oslo 2001.

 

Miller, Judith: Skattejakt i Europa. Oslo 2002.

 

Milsom, Trygve: Møller-gruppen 50 år. Boblen som ikke brast. Hjemmenes Forlag A/S, Oslo 1986.

 

Mjelva, Hans K.: Tre storverft i norsk industris finaste stund. Ein komparativ studie av Stord Verft, Rosenberg Mek. Verksted og Fredrikstad mek. Verksted 1960 – 1980. Universitetsforskning Bergen 2005.

 

Mohr, Vibeke A.: Vår husflid. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Moe, C.J.: Funksjonalisme. Kurvatur-arkitektur og andre problemer. 1 hefte. Norges tekniske høiskole, Trondhjem 1930.

 

Munksgaard, Jan Henrik: Kurver. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000. (2 eks.)

 

Munthe, Gustaf: Gamla møbler. Stockholm 1950.

 

Myrman, Ann-Kristin red.: Sverige i god form. Stockholm 2000.

 

Møbelbranchrådet: Från stock till stol. En liten bilderbok från møbelbranschen.Sverige. Udatert.

 

Møbelfabrikantforeningen: Inspiration. Danske Møbler.(ingen datering)

 

Møbelhandlernes Landsforbund 25 år. 1932 – 1957.  Jubileumsnummer av Møbelhandleren september 1957.

 

Møbelhandlernes Landsforbund: Det norske møbelmarked. Oslo 1971.)

 

Møbelhåndboken 1988/89. Møbelprodusentenes Servicekontor. Oslo 1989.

 

Møbelprodusentenes Landsforening: Kredittinformasjons håndboken. Oslo 1976.

 

Møbelprodusentenes Landsforening: Kjøp av møbler til det norske kontraktmarkedet. Forhandlere. Oslo 1989.

 

Møbelprodusentenes Landsforening; Møbelvisjon – fremtidsperspektiv for norsk møbelindustri. Oslo 1986.

 

Møbel- og Innrednignsprodusentenes Landsforening. Strategidokument 1992. Oslo 1992.

 

Møbel og Innredningsprodusentenes Landsforening: Strategidokument 1995 – 1997. Oslo 1995.

 

Møbelomsetningen i det fremtidige marked. Utvalget for møbelomsetning. Oslo 1966.

 

Møller, Henrik Sten: Ditzel, Nanna. Bogen om Nanna Ditzel. Bevægelse og skønhed. København 1998.

 

Møre og Romsdal fylkeskommune: Museumsplan for Møre og Romsdal. Molde 1987.

 

Møre og Romsdal i bilder. Utgitt av Fylkesutvalget i Møre og Romsdal. Oslo 1961. Med hilsen fra A/S Vestlandske Stol- og Møbelfabrikk.

 

Mørkedal, Vigdis: Frå etterlikning til nyskaping. Om møbelindustrien på Sunnmøre dei første 50 år. Hovedfagsoppgave i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Bergen 1997. Også skrift nr 1. i Norske møbelfaglige skrifter Norsk Møbelfaglig Senter 1997. (2 ex)

 

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design: Norway says 10. Utstillingskatalog. Oslo 2009.

Nasjonalt læremiddelsenter: Veiledning for prøvenemndmedlemmer. Oslo 1998.

 

Nerheim, Gunnar og Frode Weium, red.:Plast i det moderne Norge. Volund 1999 – 2000. Oslo 1999.

 

Nerheim, Gunnar og Frode Weium, red.: Plast i det moderne Norge. Volund 1999 – 2000. Norsk Teknisk Museum. Oslo 2001.

 

Nicolaisen, Heidi: Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling. Oslo 2001.

 

Nilsen, Oddvar: Industri med framtid – Glimt fra industrien på Sunnmøre. Ålesund 1978.

 

Nilsen, Terje Haugli: Konsolidering av museer. Råd og vink. ABM-skrift nr 15. Oslo 2005.

 

Nobø Fabrikker A/S 1918 – 1968. Trondheim 1968.

 

Nordisk møbeldesign –89. Oslo 1989.

 

Norges Varemesse 1920 – 1930. Utgitt av Norges Varemesses styre, Oslo 1930.

 

Norges offentlige utredninger: Fortid former framtid. Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Oslo 2002.

 

Norges offentlige utredninger: I første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle. (Søgnen-utvalget) Oslo 2003.

 

Norform 1 og 2. Bergen udat. (1962-63?)

 

Norsk Håndverksregister 1965 – 1966. Artikkelredaksjon Carl Just. Oslo 1966. (2005)

 

Norsk Form –88. Aktuell design i norsk industriproduksjon. Landsforbundet Norsk Form, Oslo 1988. (2002)

 

Norsk Kulturråd: Bevaring av tekniske og industrielle kulturminner i Norge. Oslo 1988.

 

Norsk Standard.  Utvalg av… Kvalitetssystemer. P-334. Oslo 1993.

 

Norske Interiørarkitekters Landsforening. Årbok 1990, 1992 (2 eks), 1993, 1994, 1996 (2. eks.), 1997, 1998 (2 eks.), 1999, 2000 (2 eks.), 2001, 2002 (2 eks.), 2003, 2004 ( 2 eks.), 2005…..,2009 (2 eks), 2010.

 

Norske møbler i fortid og nåtid, middelalder 1100 – 1600. Nåtid 1940 – 1967. Oslo udat. (1967?)

 

Norske Næringsliv, Det.. Akershus Fylkesleksikon. Bergen 1952.

 

Norske Næringsliv, Det.. Bergen Fylke. Bergen 1945.

 

Norske Næringsliv, Det.. Buskerud Fylkesleksikon. Bergen 1951.

 

Norske Næringsliv, Det.. Hedmark Fylkesleksikon. Bergen 1952.

 

Norske Næringsliv, Det.. Hordaland Fylkesleksikon. Bergen 1952.

 

Norske Næringsliv, Det.. Møre og Romsdal Fylkesleksikon. Bergen 1953. (2 eks)

 

Norske Næringsliv, Det.. Rogaland Fylkesleksikon. Bergen 1950.

 

Norske Næringsliv, Det.. Vestfold fylkesleksikon. Bergen 1949.

 

Norske Næringsliv, Det.. Østfold fylkesleksikon. Bergen 1951.

 

Norske siviløkonomer gjennom 50 år. Norske siviløkonomers forening 1939 – 1989. 1989.

eks.

 

Norsk Tekstilinstitutt: Brennbarhet av stoppede møbler, merkesoversikt for iverksettelse av tiltak. Oslo 1986.

 

Nyberg, Jan: Circus. Design made in Bergen. Bergen 2004. (3 eks.)

 

thygesen

 

Nyquist, Kai: Oslo Snekkerlaug 1898 – 1948. 50 år. Oslo 1948.

 

Næringslivets hovedorganisasjon. Overenskomst mellom NHO og TBL Møbel- og innredning på den ene side og LO Norge og Norsk Treindustriarbeiderforbund på den annen side. Overenskomst av 2000.

 

Omtvedt, Elen: Norsk møbelproduksjon i 1940- og 50- årene, belyst ved interiørarkitekt Alf Stures design. Tradisjon og fornyelse. Universitet i Oslo, Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk 1996.

 

Opdahl, Petter Drabløs: Produktutvikling og innovasjon i Møbelindustrien. En casestudie av Ekornes ASA og Vestlandske Møbler AS. Diplomoppgåve ved Handelshøgskolen BI 2000. (3 eks)

 

Opdahl, Silje, kurator: Identitet – Kunst i Møre og Romsdal gjennom 5000 år. Åpningsutstilling Kunstmuseet Kube 17.9 – 1.12. 2005.

 

Opdal, Andor: Møbelkongen. Arnfinn Hustad – Møbler i 50 år. Namsos 2007.

 

Opstad, Jan-Lauritz: Norsk art noveau. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 1995 og 2000.

 

Opstad, Jan-Lauritz, m.fl.: Interiør nå. Norsk eksperimentell design. Trondheim/Oslo 1985. 2 eks.

 

Opsvik, Peter: Rethinking sitting. Oslo 2008.

 

Opsvik, Peter. Cabinets. Oslo 2009.

 

Ornamo book of finnish design. Publishers Ornamo r.y. Finnish society of Crafts and Design. Helsinki 1962.

 

Os gjennom 150 år. Det ligg ei bygd. Utgjevar Os kommune 1987. (150-årsjubileet for det kommunale selvstyret)

 

Osband, Linda: Victorian house style. An architectural and interior design source book. London 1991. Reprinted 1992.

 

Ose, S. G.: Minnes sine 50 år som industrimann og dei 14 år det tok å finne Våre forfedre. Udat. Ørsta.

 

Osland, Tore: Bahus – Sørheim – Lagunen. Fra Høvelbenk til handlevogn. Bergen 1998.( 2 eks)

 

Oslo byes vel`s boligundersøkelse – Bind III. Mennesker og boliger. Oslo 1948.

 

Oslo erhvervsliv gjennem hundre år 1838 – 1938. Bd 1 håndverket. Det merkantile forlaget, Oslo 1938.

 

Oslo snekkermesterlaugs møbelutstilling 1948. Oslo 1948.

 

Osvold, Kari og Beate Slipher: Bo på badet –lekre og gode løsninger. Oslo 2003.

 

Osvold, Kari og Beate Slipher: Bo med belysning – rett lys på rett plass. Oslo 2003.

 

Osvold, Kari og Beate Slipher: Bo på kjøkkenet – miljø og matglede. Oslo 2003.

 

Osvold, Kari og Beate Slipher: Bo personlig – med stil og særpreg. Oslo 2002.

 

Osvold, Kari og Beate Slipher: Bo praktisk – med smarte løsninger. Oslo 2002.

 

Osvold, Kari og Beate Slipher: Bo på soverommet – god søvn i godt miljø. Oslo 2004.

 

Osvold, Kari og Beate Slipher: Bo i stuen – innredning, materialer, møbler. Oslo 2004.

 

Osvold, Kari og Beate Slipher: Bo i uterommet – på bakken, på terrassen og balkongen. Oslo 2004.

 

Osvik, Harald: Lamineringsteknikk. Teknologisk Institutt, avd. Møbel- og Treindustri. Oslo 1983. Ny utg. 1997. (Ikke revidert)

 

Oterhals, Oddmund og Gøran Johannessen:  Møbelbransjens klyngeanalyse – et delprosjekt under Innovasjon Møbel. Høgskolen i Molde/Møreforsking 2009.

 

(Overflatebehandling) Nye overflatebehandlingsmidler og metoder i møbel- og innredningsbransjene. Oslo 1991.

 

(Overflatebehandling) Miljøvennlige overflatebehandlingsmidler. Rapport fra RAMIT-prosjekt støttet av NHO`s Arbeidsmiljøfond. Oslo 1996.

 

Oulie, Hege: Digitalisering av fotosamlinger. ABM-skrift nr 1. Oslo 2003.

 

Ousland, Gunnar: Norsk Treindustriarbeiderforbund 50 år. Oslo 1954. Dublett.

 

Ousland, Gunnar og Alfred Skar: Fagorganisasjonen i Norge. Bd 1-4. 1870-1945. Oslo 1949.

 

Ousland, Ousland: Fagorganisasjonen i Norge. Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon 1899 – 1924. Første bind. Oslo 1927.

 

Outline. Klassifikasjonssystem for museum og arkiv. NMU 4: 2001.

 

Petersen, Erling: Norsk Arbeidsgiverforening 1950 – 1975. Oslo 1975.

 

Petersen, Martin: Snedkersvendenes organisasjonshistorie 1885 – 1935. Festskrift i anledning af forbundets 50 aars jubilæum. København 1935.

 

Polak, Ada: Gamle vinglass. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Polak, Ada: Gammelt Porsgrund porselen. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Polin, Giacoko og Ornella Selvafolta: Mobili come aforismi. Salone del Mobile di Milano. Milano 1988.

 

Qvigstad, Finn: Møbelhandlernes Landsforbund 50 år. Femti år for skikk og bruk i møbelhandelen. 1932 – 1982. Oslo 1982.

 

Raknes, Eirik: Liming av tre. Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri. Oslo 1971.

 

Ramberg, Knut: Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS 1887 – 1987. Hundre år i ull.

 

Ramit: Miljøvennlige overflatebehandlingsmidler. Rapport fra Ramit-prosjekt støttet av NHO`s arbeidsmiljøfond. Oslo 1996.

Refsum, Grete: State of the Arts. Årbok for Kunsthøgskolen i Oslo. Oslo 2008. 1 eks.

 

Rekdal, Per Bjørn, red.: Kompetanseoppbygging for et multikulturelt samfunn. ABM-skrift 13. Oslo 2005.

 

Remlov, Arne, red.: Design in Scandinavia. An exhibition of the objects for the home, from Denmark, Finland, Norway, Sweden. New York udat. (ca 1965?)

 

Remlov, Arne red.: Møbelskjønn 1979. 79 norske møbelmodeller. Landsforbundet Norsk Brukskunst. Oslo 1979.

 

Reve, Torgeir og Erik W. Jakobsen: Et verdiskapende Norge. Oslo 2001.

 

Riis, Helge red: Norges Håndverksmestere. Bd 1 og 2. Stavanger 1958.

 

Riksantikvaren gjennom femti år. Vern og virke. Oslo 1962.

 

Riksheim, Lars-Einar og Kjell Alpers: Maskiner og utstyr i stoppmøbelbransjen. Oslo 1998.

 

Rindalsprosjektet 2001. Syn-ergi. Artikkelsamling sentrert rundt Rindal Bygdemuseum, Rindal, Nordmøre.

 

Risdal, Ole Christian: Krogenæs, Ragnvald: Møbelpioneren og bedrifta hans. Skåbu 1994.

 

 

Risåsen, Geir Thomas: Slottet. Oslo 2002.

 

Rolness, Kjetil: Med smak skal hjemmet bygges. Innredning av det moderne Norge. Oslo 1995.

 

Rostad, Bernhard og Stephan Tschudi-Madsen, red. Norske antikviteter fra bygd og by. Oslo 1994.

 

Russel, Frank. Philippe Garner and John Read: A century of chair design. Academy Editions, London 1985.

 

Rød Herregård, Halden. (Presentasjon av gården) Halden 1987.

 

Rød, Johannes red.: Tendens. Samtidskunst. Tema: Kunstsamleren. Oslo 2001.

 

Røsth, Gro: Fredsbarn. (Oppvekstminner fra Ålesund) Ålesund 2005.

 

Røyseland, Øystein red.: Norske Askeladder. Eventyr i det 20 århundredet. Med bl.a. portretter av P.I. Langlo og Jens E. Ekornes. Lutherstiftelsen, Oslo 1969.

 

Raabe, Håkon: A strategic framework for creating effective demand chain management. (Om Ekornes og Stokke sin forretningsfilosofi) Doktoravhandling NTNU 1999.

 

Sandberg, Per-Øyvind: Eidsberg gjennom 150 år. Eidsberg 1998.

 

Scandinavian Journal of Design History. Volum 7. 1997

 

Scandinavian Journal of Design History. Volum 9. 1999.

 

Scandinavian Modern Design 1880 – 1980. New York 1982.

 

Schou, August: Håndverk og industri i Oslo 1838- 1938. Utgitt av Oslo håndverkers- og industrifoprening. Oslo 1938.

 

Schulerud, Mentz og Magnus Brostrup Landstad: Helly-Hansen i hundre år. Moss 1977.

 

Segerstad, Ulf Hård af: Nordisk brukskunst. Oslo 1961.

 

Sims, William L.: Two hundred years of history and evolution of woodworking machinery. England 1985.

 

Sjøvold, Aase Bay: Norsk billedvev. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 2000.

 

Skaug, Anne-Berit: Møbler og mennesker. En utstilling om møbler og innredning som kulturfaktor. Bergen 1979.

 

Skjerven, Astrid, red.: Designkompetanse. Utvikling, forskning og undervisning. Kunsthøyskolen i Oslo. Oslo 2005.

 

Skogstad, Per  (red.): Kunnskap for fremtiden. Norsk Treteknisk Institutt 1949 – 1999.

 

Skårland, Guttorm: Frå sauebjeller og kjerrehjul til sponplater og trelast. Skårland AS – fra enmannsbedrift til byggevaregrossist. Ganddal – Sandnes 1994.

 

 

Slettvoll, Torill: Velkommen hjem. Slettvoll Møbler. Oslo 2012.

 

Smestad, Rolf: 30 år i kjøkkentjenesten. En salgsmanns erindringer. Fortalt til Oskar Steingrimsen. Skårer 1987.

 

Sogner, Knut: Plankeadel. Kiær- og Solbergfamilien under den 2. industrielle revolusjon. Oslo 2001.

 

Solemdals Møbelfabrikk 1866 – 1946. Firmaets historie. Molde udat.

 

Sommar, Ingrid: Scandinavian style. Classic and modern Scandinavian style. London 2003.

 

Spangen, Amund: Bygge og bo i Nord-Østerdalen. Oslo 1993.

 

Sparke, Penny: Design – 1900-talets pionjärer. Sverige 1999.

 

Stangvik, Johnny, Rolf Birkeland og Elisabeth Lange. Produktlære for møbel- og innredningsbransjene. URMI 1997. (Prøveutgave)

 

Stavenow, Åke og Åke Hult: Svensk form. Stockholm 1951.

 

Statens forurensingstilsyn: Retningslinjer for sikkerhetsregler ved småbarnssenger. Oslo 1989.

 

Statens forurensingstilsyn: Fremtiden er nå!  SFTs langtidsplanlegging 1990 – 1993. Oslo 1990.

 

Statens håndverks- og kunstindustriskole, årsmeldinger 1947 – 1956.

 

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 175 år. Oslo 1993.

 

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. 2000-2001. Information package. Oslo 2000.

Stavanger Trearbeiderforening 100 år. 1893 – 1993. Stavanger 1993.

 

Steen, Albert: Stoler i Norge. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 1999.

 

Steen, Albert: Fra bord til bord.  I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 1999. (To eks.)

 

Stette, Øystein ( red.) Opplæringslova med forskrift. Utdrag for fagopplæringen. Pedlex 1999.

 

Stjernstrøm, Hans-Olof: Nye ägarforhollanden inom møbelindustrien, Rapport 11/88. Statens industriverk. Sverige 1988.

 

Stuhle des 20. Jahrhunderts. Funktionsmøbel und Designerstucke. Munchen 1994.

 

Støyva, Ragnvald: Stranda Møbelarbeiderforening 40 år 1950 – 1990. Stranda 1990.

 

Sørensen, Hans-Petter: Sunnmørsgründaren. Ei analyse av gjensidig påverknad mellom entreprenørskap og stad. Hovudfagsoppgåve i geografi. Geografisk institutt, NTNU. Våren 1999.

 

Søvik, Helge: “Gjør din plikt, krev din rett.” Stranda Møbelarbeiderforening 1950 – 2000. Stranda 2000. 2 eks.

 

Tandstad, Kjetil: Hagen 75 år. Jubileumsskrift for Hagen Treindustri AS/Stryntrappa. Stryn 2009.

 

Tandstad, Kjetil: Spenning i 60 år. Møre Trafo 1951 – 2011. Sykkylven 2011.

 

Taskinen, Rita: Furniture and accesories for offices and public premises. Helsinki 1986-87. 1987-88. 1988 – 89. 1989-90.

 

TBL Møbel og Innredning: 2001-2002-2003. Sentrale spørsmål om framtiden. Oslo 2000.

 

TBL`s Konjunkturrapport 2002.

 

Tenfjord, Johan Kåre: Helland Møbler AS 1947 – 1987. Stordal 1987 ( 2 eks.).

 

Tenold; Odd Arnstein: Laminering av tre. Bergen Kunsthåndverksskole. Semesteroppgave våren 1973. Kopi.

 

Terjesen, Einar A.: Norsk Kommuneforbund 75 år. Bd 1 og 2. Oslo 1997.

 

Thau, Carsten og Kjeld Vindum. Arne Jacobsen – designer. Danmark 2002.

 

Thygesen, Rud og  Johnny Sørensen: 9006 dage med design. Danmark 1991.

 

Thøgersen, Frank: Verktøy og materiallære for møbeltapetserere. Fredrikstad 2005.

 

Tjeltveit, Njål: Jærstolen frå Hjelmeland. Hjelmeland 1999.  Også artikkel i Folk i Ryfylke 2 1987: ”Sponkorgproduksjonen i Hjelmeland” av Njål Tjeltveit.

 

Torsteinsen, Fredrik: Design av innredningskomponenter i aluminium. Praktisk og skriftlig del hovedfagsoppgave ved Institutt for møbel- og innredningsarkitektur Statens håndverks og kunstindustriskole i Oslo. Oslo 1992.

 

Møller, Arvid og Lasse Thorseth: Jens fra Ekornes. Oslo 1974.

 

Mørkedal, Vigdis. Frå etterlikning til nyskaping, Om møbelindustrien på Sunnmøre dei første 50 år. Hovudfagsoppgåve i kunsthistorie Universitetet i Bergen 1977.

 

Trapness, Albert Kjørbo: Farende svenn. Fra haandverkslivet i gamle dage. Kristiania 1922.

 

Trelastboken. Håndbok for Norges trelasthandel og treindustri. Fortegnelse over produsenter, handlende og agenter, med mer. Trondheim 1937. (Gitt av L.K. Hjelle Møbelfabrikk).

 

Tre og Møbler: Leverandørbok 1999.

 

Tre og Møbler: Møbelprodusentenes Landsforening 75 år. Jubileumsnummer nr 4 b. Oslo 1984.

 

Treteknisk håndbok. Teknisk småskrift nr. 33. Norsk treteknisk institutt. 2. utgave 1999.

 

Trosdahl, R: Plasthåndbok. Materialer, utførelse og kontroll. Oslo 1974.

 

Tschudi Madsen, Stephan og Carsten Hopstock: Stoler og stiler. Oslo 1955.

 

Utdanningsrådet for møbel- og innredningsbransjene: Kvalitetssikring av lærebedrifter. En veiledning for opplæringsansvarlige. Oslo 1995.

 

Utgård, Øyvind: Ikornnes Treindustriarbeiderforening 50 år. 1952 – 2002. Sykkylven 2002.

 

Vegsund, Sveinung: Oppgangssagen – en historisk oversikt. Hefte. Oslo 2004.

 

Vegsund, Sveinung: Tappforbindelser. Lillestrøm 1992.

 

Vitra Museum: 1000 masterpieces. Weil am Rhein. Tyskland 1996.

 

Vitra Museum: The Home Collection. Charles & Ray Eames, George Nelson, Maarten Van Severen, Isamu Noguchi, Verner Panton, Ronan & Ervan Bouroullec, Jasper Morrison, Sori Yanagi, Hella Jongerius, Greg Lynn, Frank Gehry and many others.2007/2008.

 

 

Vaagen, Gerd: Øystese Møbelsnikkarlag 50 år. Frå høvelbenk til datastyrt industri. Øystese 1994.

 

Walseth, Sveinung: Kleppe Møbelfabrikk AS 1929-2004. Øystese 2004.

 

Walseth, Sveinung: Møbelagentenes Forening Møre 1976 – 2006. Hovdebygda 2006.

 

Wasberg, Gunnar Christie og Arnljot Strømme Svendsen. Industriens historie i Norge. Utgitt av Norges Industriforbund. Oslo 1969.

 

Warren Clouston, K.: The Chippendale period in English furniture. London 1897 – 1975

 

Hans J. Wegner – en stolemager. Dansk Design Center, København 1989.

 

Hans J. Wegner design. Kataloger vedr. produsentene: AOP-stolen. Andr. Tuck. Getama A/S. AS Ry Møbler, Carl Hansen & Søn Møbelfabrikk.

 

Wegners tid, På…. Festskrift til Hans J. Wegner. 2. april 1989. København 1989.

 

Wiggen, Turid og Inger Ystgaard: Vi innreder stuen. Oslo 1994.

 

Wiggen, Turid og Inger Ystgaard: Vi innreder kjøkkenet og spiseplassen. Oslo 1996.

 

Wiig, Einar: Please take a seat. Norwegian Furniture Living design. Bergen 2009.

 

Wildhagen, Fredrik: Møbeldesigneren Ingmar Relling i perspektiv. Sykkylven 1991.

 

Wildhagen, Fredrik: Norge i form. Kunsthåndverk og design under industrikulturen. Oslo 1988.

 

Wilhide, Elisabeth: Moderne klassikere. Stolen. Oslo 2001.

 

Waadeland, Ruth: Edvard Røhmen: En trøndersk snekkermester og møbeldesigner 1873 – 1943. Produksjon og utstillingsvirksomhet. Bd. 1 og 2. Hovedoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Bergen. Høsten 1994.

 

Yrkesopplæring ANS: Bokkatalog 1997/98. Yrkesfaglige bøker til videregående skole, teknisk fagskole, voksenopplæring og næringsliv. Oslo 1997.

 

Yrkesopplæring i Norge. (Hefte.) Oslo 1969.

 

Zahle, Erik, hovedred.: Brukskunst i hjemmet. Kunsthåndverk og kunstindustri i Norden. Norsk red.: Ferdinand Aars. Oslo 1961.

 

Zachariassen, Aksel: Med hammer og høvel. Norsk Treindustriarbeiderforbund gjennom 75 år. Oslo 1979.

 

Zachariassen, Aksel: Norsk Treindustriarbeiderforbund 60 år. Kort oversikt over forbundets historie. Oslo 1964.

 

Øhlckers, Knut (redaktør): Gjennom 75 aktive år. Norske Agenters Landsforbund 1910 – 1985. Oslo 1985.

 

Ørnes, Ellen: Antikviteter og snurrepiperier fra A – Å. Oslo 2002.

 

Ørnes, Ellen: Gammelt og trendy. Innred med antikviteter. Oslo 2004. (2004)

 

Østby, Jon Birger: Gammelt kobber. I serien: Vi ser på kunsthåndverk i Norge. Oslo 1999.

 

Aas, Anne Lise: Bonytt Idèbok. Oslo 1970.

 

Aas, Anne Lise red.: Rom og møbler gjennom 50 år. NIL 1995. 2 eks.

 

Aasnæss, Paul red.: Norema 1946 – 1996. Et førstevalg i 50 år. 1996.