Bibliotek tidsskrift

Tidsskrifter

Norge

 

Bolig informasjon

1991 – 22 årgang

Bonytt

1941 og 1942 (Innb.)

1943, 1944 og 1945. (Innb.)

1946 og 1947 (Innb.)

1948 og 1949 (Innb.)

1950 (Innb.)

1951 (Innb.)

1952 (Innb.)

1953 (Innb.)

1954 (Innb.)

1955 (Innb.)

1956 (Innb.) (alt i hylle)

 

Løse nr:

Nr. 1 (3 eks), 10, 11-12, (11-12) – 1941

Mars, julen, (julen) – 1942

Nr 4, 5, 6-7-8, 9-10, 11 – 1943

Nr 4-5, 6, 7-8, 9, 10 – 1944

Nr 2-3 – 1945

Nr 1-2 – 1946

Nr 5, 11-12, (11-12) – 1948

Nr 3, 4-5, 6 – 1951

Nr 10, 11-12 – 1952

Nr 9 (3 eks) – 1954

Nr 11-12 – 1956

Nr 11-12 – 1958

Nr 3, (3) – 1961

Nr 4 – 1962

Nr 11-12 – 1964

 

Nr 6-7, 8, (8, 8), 9, (9,9) – 1955

Nr 11-12 1956

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11-12 – 1957

Nr 1, (1), 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10 – 1958

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10,11-12 1959

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12 1960

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 1961

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- 8, 9, 10, 11-12 1962

Nr 1-2, (1-2), 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12 – 1963

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12 – 1964

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12 – 1965

Dubletter: Nr 1, 2, 3, 4 – 1965

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11-12 – 1966

Nr 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-12 – 1967

 

 

Ført videre i:

 

Nye Bonytt

Nr 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 10, 11-12 – 1968

Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1969

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1970

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10– 1971

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1972

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1973

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1974

Nr 1, 2 34, 5, 6, 7, 8, (8), 9, (9), 10 – 1975

Nr 1, 2, 3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-12 – 1976

Nr 1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9, (9), 10, (10) 11-12

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 12 – 1978

 

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11 – 1979

Nr 1-2, 3, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1980

Nr 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 – 1981

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1982

Nr 1,2, 3, 4, (4), 5, 6, 7, 8, 9,10 – 1983

Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1984

 

 

Ført videre i:

Bonytt

Nr 4 -1985.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1986

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1987

Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 – 1988

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10 – 1989

 

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 – 1991

Nr 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1990

 

Nr 5 – 1995

Nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 – 1996

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1997

Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 – 1998

Nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 – 1999

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 2000

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 2001

Nr 7, 10, 11, 12, 13, 14 – 2003

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 2004

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 2005

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 2006

Nr 1, 2, 3, 4 (?), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 2007

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 2008

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 2009

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6…11, 12, 13, 14 – 2010

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 2011

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – 2012

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2013

 

 

 

Bo bedre – lev lettere

Årg. 1965 (NMFS biblioteket)

No 2 (1966?) (NMFS biblioteket)

 

 

Corridor:

1980-81

Nr 3 – 1983

Nr 5 – 1985

Nr 6 – 1987

Nr 7 – 1989

1992 (2 stk).

 

 

Den norske møbelmessen Sjølyst

1987 – Interiør – 87.

1990

 

 

Design – Interiør:

Nr 1 – 1997 (Design, interiør, livsstil) (2 eks.)

Nr 1, 2 – 1999 (Design, interiør, livsstil)

Nr 1, 2 – 2000

Nr 5, 6 – 2001

Nr 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 – 2002

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2003

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2004

Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 – 2005

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2006

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2007

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2008

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2009

Nr 1, 2, 3, 4, 5 – 2010

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2011

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2012

Nr 1, 2, 3, 4 – 2013

 

 

Elle Interiør:

Nr 5 – 1998 (Henne Interiør)

Nr 1, 2, 3 1999 (Henne Interiør)

Nr 2, 3 – 2000

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2001

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2002

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 (Elle) – 2003

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2004

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2005

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2006

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2007

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 2008

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2009

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 2010

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 201

 

 

Elle Decoration:

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2012

Nr 1, 2, 3, 4, 5 – 2013

 

 

Hjem & Fritid

Nr 5, 6, 7, 8 – 1987

Nr 6, 7 – 1988

Nr 1, 2, 4, 5, 6, 8 – 1989

 

 

Inside Ekornes

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1998

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 1999

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2000

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 2001

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2002

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2003

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2004

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2005

Nr 1, 2, 3, 4, 5 – 2006

Nr 1, 2, .., 4, 5, 6 – 2007

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2008

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2009

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2010

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2011

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2012

Nr 1, 2, 3 – 2013

 

 

Interiørmagasinet:

Nr 1, 4 – 1988

Nr 1, 2, 2, 4 – 1990

Nr 6 – 1995

Nr 1, 3, 5 – 1998

Nr 5 – 2001

Nr 4, 5, 6 – 2006

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2007

Nr 1, 2, 3, 4, 5 – 2008

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2009

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2010

Nr 1,.., 3, 4, 5, 6 – 2011

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2012

Nr 1, 2, 3, – 2013

 

 

Maison:

Nr 1, 4 – 1990

Nr 2 – 1991

Nr 1 – 1999

Nr 1 – 2003

 

 

Møbelhåndboken (MIL) årg.:

1986, 1987, 1988/89, 1990.

 

 

Møbelhandleren årg.:

1929, 1930 og 1931 (Innb.)

1932 og 1933 (Innb.)

1934 og 1935 (Innb.)

1936 og 1937 (Innb.)

nr 3 – 12 1938 og 1939 (Innb.)

1940, 1941 og 1942 (Innb.)

1943, 1944,1945 og 1946 (Innb).

1947 og 1948 (Innb.)

1949 og 1950 (Innb.)

1951 og 1952 (Innb.)

1953 og 1954 (Innb.)

1955 og 1956 (Innb.)

 

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1957

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 12 – 1958

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1959

Nr 1, 2, 3, (3)4, 5, 6, (6), 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1960

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 – 1961

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12 – 1962

Nr 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 – 1963.

Nr 1-2, 3-4, 5, 6, 7-8, 9-10, 11-12 – 1964.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9-10 – 1965.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – 1966.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1967.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1968.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1969.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 – 1970.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 – 1971.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11,12 – 1972.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1973.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1974.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1975.

Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, (7), 8, 9, 10 – 1976.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, – 1977.

Nr 1, (1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1978.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1979.

Nr 1, 2, 7, 8, 10 – 1980.

Nr 1, 7 – 1981.

Nr 6 – 1983.

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 11, 12 – 1984.

Nr 3, 4, 6-7, 8,9, 10, 11, 12 – 1985.

Nr 4, 6-7, 9, 11 – 1987.

Nr 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 -1988.

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1989.

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11-12 – 1990.

Nr 1-2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11-12 –1991.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1992.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1993.

Nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 – 1994.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 1995.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1996.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1997.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1998.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1999.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2000.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2001.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2002.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2003.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2004.

 

 

 

Ført vidare i:

Møbel & Interiør:

Nr 2, 4, 5, 6, 7, 8 – 2005

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2006

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2007

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2008

Nr 1, 2, 3 (?), 4, 5, 6, 7, 8 – 2009

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2010

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2011

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2012

Nr 1, 2, 3 – 2013

 

 

 

 

 

Møbelhandlernes Landsforbund:

 

Firmasamarbeid. Studiestoff for Møbelhandlernes Landsforbund. 1974.

 

Landsmøtet 1984. Referat, Lover.

 

Møbelprodusentenes Landsforbund (MIL) Diverse:

 

Den norske Møbelmessen 1984 – med nordisk avdeling.

 

Den nye norske møbelmessen 1986.

 

Nor-In 1991. Sjølyst 1991.

 

Møbelomsetningen i det fremtidige marked. Utvalget for møbelomsetning. Oslo 1966.

 

Det norske møbelmarked 1971, 1975, 1978.

 

 

 

Møbelprodusentenes Landsforening (Servicekontor)

Landsmøtene 1977. Omstillingskonferansen 1977

 

 

Norske Møbler

Nr 2, 3, 4 – 2004

Nr 1, 2, 3 – 2005

Nr 1, 2, 3 – 2006

Nr 1, 2, 3 – 2007

Nr 1, 2, 3 – 2008

Nr 1, 2, 3 – 2009

Nr 1, 2, 3 – 2010

 

Ført vidare i:

Norske møbler & interiør

Nr 1, 2, 3, 4 – 2011

Nr 1 – 2012

 

 

Norsk Håndverk, organ for Norges Håndverkerforbund, innb.

Årgang 1934 (2009)

Årgang 1935 (2009)

Årgang 1936 (2009)

 

 

 

 

Norske møbler i norske hjem.

Utgitt ut av Møbelprodusentenes Landsforening og Møbelhandlernes Landsforbund. (Møbelprodusentenes Servicekontor)

1974

1975

1976

1978

1980

1981

1982 (Møbelkatalogen `82)

 

Møbler og interiør. Udat. (ca 1990)

 

 

 

Møbelsnekkeren (Seinere Tre & Møbler):

Nr 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 11,12 – 1930

1930 – 1931 (innbundet)

1932 (innbundet)

1934 (innbundet)

1934 – 1935 (innbundet)

1936 (innbundet)

1937 – 1938 (innbundet)

Nr 8 – 1941

Nr 4-5 – 1942

Nr 3, 5, 8, 9 – 1947.

Nr 2, 6 – 1948.

Nr 4, 8 – 1949.

Nr 1, 2, 4, 6, 7 – 1950

Nr 10 1955.

Hele årgangen 1956

Dubletter nr 1, 5, 8, 9 og 10 – 1956

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1957

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1958

Nr 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 – 1959

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1960

Nr 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1961

Nr 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8-9, 10 – 1962

Nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 – 1963

Nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 – 1964

Nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 – 1965

1965 (innbundet)

Nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 – 1966

1966 (innbundet)

Nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 – 1967

Nr 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 – 1968.

 

 

Ført videre i:

Tre og Møbler

 

Innbundet 1969, 1970, 1971 (2 eks), 1972 (2 eks), 1973, 1976 (2 eks).

Løse nr.

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1969

Nr 2, 5 – 1970.

Nr 2, 8 – 1971

Nr 2 – 1973

Nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-10 – 1974

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 1975

Nr 9, 10 – 1983

Nr 2, 3 – 1981

Nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1984

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 9, 10, 11-12 – 1985

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 11-12 – 1986.

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10 – 1987

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 12 – 1988

 

Nr 1-2, 4, 5, 8-9, 10, 11-12 – 1991

Nr 4, 4, 8 – 1992

Nr 7-8, 9-10 – 1993

Nr 7, 9, 10 – 1994

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1995

Nr 1-2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 – 1996

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1997

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1998

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 – 1999

Nr 1-2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12 – 2000

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 – 2001

Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 2002

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 – 2003

Nr 2 – 2004

 

 

Ført vidare i:

Magasinet Treindustrien

Nr 2, 3 – 2004

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 2005

Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 – 2006

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 2007

Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 2008

Nr 1, 2, 3…5, 6, 7, 8, 9, 10 – 2009

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 2010

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2011

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2012

Nr 1, 2, 3 – 2013

 

 

 

Norsk Treindustriarbeiderforbund:

Fagbladet 1935, 1936 og 1937.

 

 

Treindustriarbeideren:

Treindustriarbeideren 1947

Innbundet 1959 – 1961

 

 

Ført videre i:

Trearbeideren

 

Innbundet 1962 – 1998

 

Løse nr.:

Nr 2 – 1989

Nr 3 – 1991

Nr 3, 4 – 1995

Nr 1, 2, 4 – 1996

Nr 1, 2, 3-4 – 1997

Nr 1, 2 – 1998

Nr 1, 2 – 1999

Nr 1, 2, 3, 4 – 2000

Nr 1, 2, 3, 4 – 2001

Nr 1, 2, 3, 4 – 2002

Nr 1, 2, 3 – 2003

Nr 1, 2, 3, 4 – 2004

Nr 1, 2, 3, 4 – 2005

Nr 1, 2, 3, 4 – 2006

Nr 1, 2, 3, 4 – 2007

Nr 1, 2, 4, – 2008

 

Norsk Treindustriarbeiderforbund: Protokoll fra landsmøtene 1991, 1995 og 1999.

Norsk Treindustriarbeiderforbund: Beretning 1995-1996-1997-1998. (Ett bind)

 

 

Trevarer

Nr 9, 10 – 1956

Nr 3, 4 – 1957

Nr 2, 7 – 1958

Nr 5 – 1965.

Nr 2, 5 – 1966.

 

 

Ført vidare i:

Tre

Nr 10 – 1968

Nr 1 – 1969

Nr 5 – 1970

 

 

Treteknikk

September 1962

 

 

Treteknisk Informasjon

Nr 1, 2, 3 – 2010

Nr 1, 2 – 2011

Nr 1, 2, 3 – 2012

Nr 1 – 2013

 

 

Tre & Profil

Nr 3, 5, 6 – 1995

Nr 1, 3 – 1996

Nr 3, 4, 6 – 1997

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1998

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1999

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2000

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2001

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2002

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2003

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2004

Nr 1, 2, 3 – 2005

..

Nr 5, 6 – 2008

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2009

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2010

Nr 1, 2 – 2011

 

 

Vi bor

Nr 1, 2 – 1974. Årsnummeret 1974 – 75. Kass. NO-2.

 

 

Vi fornyer oss:

Nr 1 1998

 

 

Vi selv og våre hjem

1934 (Innbundet årgang)

1935 (Innbundet årgang)

1936 (Innbundet årgang)

 

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 2009

 

 

Åpent ROM

Et magasin frå Statsbygg

Nr 2 – 2011

Nr 1, 2, 3 – 2012

Nr 1 – 2013

 

 

Diverse kataloger/brosjyrer møbelprodusenter:

Alvdalsmøbler

Angvik vannsenger

Bahus – Nyheter fra Bahus

Blindheim Møbel AS, Ålesund

Budalsmøbler

Ekornes 1972

Gjersdal Treindustri AS/ Volda

Grodåsmøbler – i heiltre bjørk.

L.K. Hjelle, Sykkylven

Krogenæs

Krogenæs Møbler

Konrad Langø AS, Ålesund- Småmøbler

Lom Møbelindustri AS 1998/1999

Lom Møbelindustri AS 1999/2000

Mellemstrand Trevareindustri, Vigrestad/ Bruksbo

Nesjestranda Møbelfabrikk/ Bruksbo

Nye Hole & Lillebøe, Sykkylven. Bo klassisk.

Nye Stilmøbler AS, Eidsdal

Rekkedal Møbel, Ørsta

Skjåkmøbler – Skjåk Snekkeri

Stordal Møbler AS, Stordal 1998

Stordal Møbler AS, Stordal 2001/2002

Stryn Møbler/Bruksbo

Talgø, Våga, Krogenæs – Den store furumøbelkatalogen 1995/96

Vatne Møbler: Falcon og Nr V-5. Kass. NO-3.

Velledalen Møbler

Aannø – oppbevaringsmøbler

 

 

Diverse kataloger/brosjyrer underleverandører:

Norsk Extruding AS, Åsheim & Rom, Notodden. Kass. NO-3.

 

 

IKEA – kataloger

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1996

1997

1997 – kontor

Garderober – 2010

TV-løsninger – 2010

Kjøkken for alle – 2011

 

 

Ide-katalogen

1997

1998

 

Bohus-kataloger

Nr 6 (udat)

Nr 5 1987

1996/97

1998

2001/2002

 

Møbelringen

Møbelnytt 1989

 

Tvedt Forus/ Kim Tvedt

KIM Møbelkatalog 1976. Kass. NO-3.

1987/88

1991/1992

 

Diverse møbelhandlere:

Mortensen. Spesialforretning i stilmøbler. 2 brosjyrer. Udat. Kass. NO-3.

Ekornes. Steen & Strøm AS. Møbelkolleksjonen fra Ekornes og Huseby 1981. Kass. NO-3.

 

Diverse tidsskrift og blad:

Ean Nytt nr 1999. Kass. NO-2.

Hjemmets vedlikehold. Teknisk Forlag 1956. Kass. NO-2.

Høvik Lys Interiørkatalog 1995/96

Norges industri nr 15, 16 – 1977. Kass. NO-2.

Næring i Midt Norge nr 2 1981. Kass. NO-2.

Norsk Plast nr 10, 1971. Kass. NO-2.

Butikk – som selger nr 3 1957. Kass. NO-2.

Yrke. Nr 4. 1948. Kass. NO-2.

 

 

Design:

 

Designhøyskoler:

Kunsthøyskolen i Bergen. Hovedfagsutstillingen 1999. Kass NO-4.

Kunsthøyskolen i Bergen. Hovedfagsutstillingen 2000. Kass NO-4.

Kunsthøyskolen i Bergen. Hovedfagsutstillingen 2001. Kass. NO-4.

Kunsthøyskolen i Bergen. Hovedfagsutstillingen 2002. Kass NO-4.

Kunsthøyskolen i Bergen. Studieinformasjon 2000. Kass NO-4.

KHIB. Studiehåndbok 1998/99. Kass. NO-4.

KHIB. Søknadspakke for søkere til studieåret 1999/2000.

Kunsthøyskolen i Oslo. Utkast av 4. august 2003 til studieplan for 2-årig viderutdanning – Masterstudium i design. Kass NO-4.

KHIO. Studieplan for mastergradsstudium i interiørarkitektur. 1999. Kass. NO-4.

KHIO. Studieplan for 3-årig bachelorgrad i romdesign og produktdesign. Kass NO-4.

Kunsthøyskolen i Oslo. Hovedfag og diplomstudenter 1996. Kass. NO-4.

Høgskulen i Volda. Studiekatalogen 2000-2001. Kass NO-4.

MI. Studiekatalogen 2001. Kass NO-4.

Forslag fra arbeidsgruppe til faglig organisering av norsk kunstutdanning – Høring. 15.11.1999. Kass NO-4.

 

 

 

Danmark:

 

Tidsskriftet Danske Møbler

Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1997
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 – 1998
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – 1999
Nr 1, 2, 4-5 – 2003
Nr 2, 5, 6 10 – 2005
Nr 10 – 2006
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 2007
Nr 1, 2, 3, 4 – 2008

 

Bo bedre

No 2, 6 – 1965.

 

Design from Scandinavia

Nr 3 udat.
Nr udat.

 

Dansk design/danske møbler

1979/80
1981/82

 

Mobilia

May-june-july 1959. Særtrykk.
No 66 (januar), (66), 67, (67), 68, (68), 69, (69) 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 – 1961.
Nr 82/83, 84