201 – Møre trafo 50 år

Norsk Møbelfaglig Senter har også fått oppdrag å skrive jubileumsbok for Møre Trafo. Boka skal vere ferdig til 50-årsjubileet, i 2011.

2009 – HAGEN TREINDUSTRI (STRYN) 75 ÅR

Fungerande avdelingsleiar ved Norsk Møbelfaglig Senter, Kjetil Tandstad, arbeider for tida også med skriveoppdrag. Eitt av oppdraga er for Hagen Treindustri i Stryn.

Hagen Treindustri, kjent for Stryntrappa, feirar 75 årsjubileum i 12. september 2009. Dette vert mellom anna markert ved å få dokumentert bedriftshistoria i ei jubileumsbok. Han er no i arbeid med 60-årshistoria til Møre Trafo.

2009 – EKORNES ASA 75 ÅR OG BRANSJEFORENINGEN NORSK INDUSTRI 100 ÅR

Norsk Møbelfaglig Senters historiker, Eldar Høidal, er for tiden i gang med to store jubileumshistorikker. I 2009 passerer både Ekornes ASA og bransjeforeningen Norsk Industri – Møbelindustrien runde år. Ekornes kan da se tilbake på 75 begivenhetsrike produksjonsår, mens bransjeforeningen når den respektable alder av 100 år. Høidal gjennomfører disse prosjektene parallelt, og uttaler at dette er en fruktbar måte å jobbe på. – Bransjeforeningen forholder seg stort sett til bransjens rammevilkår som offentlig tilrettelegging for industrien, økonomi – og valutaspørsmål, og bransjespesifikke oppgaver som designutvikling, rekrutterings- og miljøtiltak, markedsføring og eksportarbeid. Dette er forhold som berører alle produksjonsbedriftene i bransjen, ikke minst store aktører som er aktive på eksportmarkedene som Ekornes. Vekselvirkningen mellom fokuset på de generelle rammevilkårene og vurderinga av hvordan disse slår ut for den enkelte bedrift er interessant, sier møbelhistorikeren.

I begge arbeidene har Høidal med seg kunnskapsrike redaksjonskomiteer. I komiteen for Ekornes-boka sitter professorene Håkon Raabe og Rolv P. Amdam, universitetsstipendiat Pål Sandvik, møbelnestor Inge Langlo og Jarle Tusvik fra Ekornes. I redaksjonskomiteen for bransjehistorikken sitter konservator Jarle Sulebust, HÅG-veteran Torgeir Mjør Grimsrud, Inge Langlo og bransjesjef Egil Sundet.
Etter planen skal begge bøkene ferdigstilles høsten 2009. Har du opplysninger om Ekornes eller bransjeforeningen som du mener kan være nyttige i denne sammenheng vil Høidal gjerne ha kontakt med deg. Han kan lettest nåes via epost: eldar.hoidal@xi.no.