Lysholarkivet

Bakgrunn og historikk

Fotograf P.P. Lyshol, som hadde sitt virke i Sykkylven fra 1930-årene, etterlot seg et omfattende møbel- og reklamerelatert fotoarkiv. Han var den eneste fotografen i Sykkylven som drev fotografering av møbler til bruk i reklamepresentasjoner. Alle bedrifter som var i drift i Sykkylven fra ca. 1940 er på denne måten dokumentert i Lyshol sitt bildearkiv, som fremdeles finnes inntakt.

Norsk Møbelfaglig Senters venneforening tok initiativet til å sikre dette unike arkivet, noe som førte til at NMFS kjøpte det høsten 2007. Det er et kulturhistorisk fotoarkiv som består av glassplater, svart/hvit-filmer, fargefilmer og store diasfilmer, til sammen ca. 5.000 bilder. Bildene dekker perioden fra 1940- til 1970-tallet. Frem til i dag har ikke samlingen vært lagret under optimale forhold, og mye vil gå tapt om det ikke blir gjort noe med bildene snart.

Formål
Samtlige bilder skal digitaliseres og deretter fysisk oppbevares i et eget fotomagasin i Stiftelsen Sunnmøre Museums nye magasin som er oppført i Borgundgavlen. Norsk Møbelfaglig Senter er en del av denne stiftelsen, men Lysholarkivet er NMFS sin eiendom. I dette magasinet vil arkivet bli lagret under de beste forhold; brannsikret og med rette temperatur og luftfuktighet. Her blir samlingen sikret for ettertiden samtidig som alle bildene vil være tilgjengelig for alle. Det skal være en dokumentasjonsbase for bedriftene, skolene, journalister og andre som er interesserte i møbelfaget.

Fremdriftsplan
Til selve digitaliseringen har vi engasjert FylkesFOTOarkivet, og med deres kompetanse og erfaring vil materialet være i de beste hender. Samtidig som bildene digitaliseres, skal de også registreres, og dette registreringsarbeidet skal foregå på dugnad ved hjelp av informanter fra møbelindustrien som forteller det de vet. Slik knyttes mest mulig informasjon til hvert bilde, slik at arkivet blir komplett. Venneforeningen er en viktig støttespiller i dette registreringsarbeidet, og noe den skal jobbe aktivt med i 2008. Det er opprettet en arbeidsgruppe som består av representanter fra de ulike møbelbedriftene i Sykkylven som skal komme med informasjon fra sin bedrift. Fotomaterialet forringes hvis det ikke tas vare på, for ikke å snakke om at vi mister gode informanter til arkivet jo lenger tid det tar å komme skikkelig i gang med arbeidet.
Digitaliseringen startet opp høsten 2007 og registreringen starter opp våren 2008.

Budsjett og finansieringsplan
Å digitalisere arkivet er et meget tidkrevende arbeid, og dette koster penger. Hele prosessen med sikring og bevaring av samlingen vil koste 100.000,- kr.

Kjøpesum: 25.000,-
Kostnader avfotografering: 70.000,-
Adm. kostnader: 5.000,-
Totalkostnad prosjekt: 100.000,-
____________________________________

For å kunne gjennomføre prosjektet og bevare arkivet er Norsk Møbelfaglig Senter avhengig av støtte fra eksterne aktører i det lokale næringslivet.

Ønsker du eller din bedrift å støtte dette prosjektet ta kontakt med Line Iversen på telefon: 70 25 30 03 eller e-post: line.iversen@mobelfagligsenter.no