Mangfoldsåret 2008

Kultur- og kirkedepartementet har bestemt at 2008 skal være et markeringsår for kulturelt mangfold i Norge. I stortingsmelding nr. 17 heter det at det er «behov for å styrke dokumentasjon og formidling av minoritetskulturer og sikre at institusjonene blir steder der minoriteter selv kan forme og oppleve kulturelle trekk som vedrører egen identitet«.

Høsten 2007 tok Norsk Møbelfaglig Senter kontakt med Internasjonal Kvinnegruppe i Sykkylven med sikte på samarbeid til et prosjekt i forbindelse med Mangfoldsåret 2008, og samarbeidet er nå godt etablert.

Utgangspunktet for prosjektet er møbler og interiør fra de ulike kulturene; hvordan møblerer familier fra andre kulturer hjemmene sine etter å ha bosatt seg i Norge? Hvordan innredet de hjemmet sitt i hjemlandet? Prosjektet er todelt; i nært samarbeid med Internasjonal Kvinnegruppe skal vi lage en utstilling med møbler og interiør som disse familiene og enkeltindividene har tatt med seg til Sykkylven. Dette for å vise nettopp mangfoldet i de ulike kulturene. Utstillingen holdes på Fønix-huset 1. og 2. november 2008.

Den andre delen av prosjektet er tilvirkingen av en katalog som omhandler problematikken disse menneskene møter rundt det å ta med seg møbler, interiør og eiendeler fra utlandet til Norge. Minoritetskulturene er en sammensatt gruppe bestående av flyktninger, innvandrere, inngifte osv., og det er stor forskjell på hva en person som må rømme midt på natten får med seg, kontra en person som f.eks. gifter seg med en nordmann og kan reise tilbake og besøke hjemlandet når de ønsker. Det understrekes at dette ikke vil være en vitenskaplig undersøkelse, men materiale basert på lokale minoritetsgrupper.

Katalogen lanserers samtidig med utstillingen i november.
Målgruppen er barn og voksne, minoriteter og norske.

På bakgrunn av denne prosjektbeskrivelsen sendte Norsk Møbelfaglig Senter inn søknad om aktivitetsmidler til ABM oktober 2007, og i februar i år fikk vi den gledelige nyheten om at søknaden vår om økonomisk støtte fra ABM ble innvilget i sin helhet. Dette gjør at vi kan gjennomføre prosjektet som planlagt.

Hvis du har lyst å delta i prosjektet er du velkommen til å kontakte oss på tlf. 70253003 eller e-post:line.iversen@mobelfagligsenter.no