Møbeljubileum i 2008 100 år

I 2008 er det 100 år siden den moderne møbelindustrien på Sunnmøre kom i gang. Det var i 1908 at P.I.Langlo gjennomførte kurset i kurvfletting som Norsk Husflids Venner fra Trondheim gjennomførte på Stranda. Like etter at han hadde gjennomført kurset kom han i gang med produksjon av enkle kurvvarer hjemme på Pål-gården på Langlo. P.I.Langlo var først ute, men i årene som fulgte var det mange som lot seg inspirere av forbildet og som la produksjonen like rasjonelt opp som Langlo, med et seriebasert opplegg hentet fra Henry Fords bilproduksjon i USA.

Norsk Møbelfaglig Senter mener at dette jubileet ikke kan forbigåes i stillhet, men bør markeres på behørig vis. Vi vil spre markeringen ut over året med flere forskjellige arrangement og tiltak. Først ute var Norsk Møbelfaglig Senters museumspedagog Magnhild Vatne som laget en P.I.Langlo-forestilling som hun har presentert for barneskolene i Sykkylven.
Det neste store arrangementet er planlagt til selve møbelindustriens vogge, Pål-tunet på Stranda. En lokal arrangementskomite med Hildegunn Brune, Inge Langlo, Helge Søvik og Eldar Høidal vil den 23. august invitere alle interesserte til en samling der P.I.Langlos første produkter vil bli presentert og der en del møbelveteraner vil fortelle om hvordan Langlo la opp produksjonen sin. Vi har fått redaktør i Sunnmørsposten, Harald Kjølås, til å holde festtalen.

Noen uker seinere, den 27.september, er det duket for storstilt møbelfest i Ekornes sin gedigne samlingssal. Her skal det bli god underholdning og historisk tilbakeblikk på 100 begivenhetsrike møbelår. Festen vil være gratis og åpen for alle. Det er naturlig å legge den store jubileumsfesten til nettopp Ekornes sin fabrikk på Ikornnes. Ikke bare fordi Ekornes er Norges og Skandinavias største møbelfabrikk, men fordi det i 2008 er100 år siden grunnleggeren av fabrikken, Jens E. Ekornes, ble født. Her er det altså dobbelt grunn til å feire!

Parallelt med markeringen av 100-årsjubileet for møbelindustrien på Sunnmøre arbeider en komite med et større jubileumspropsjekt som også inkluderer bransjeforeningens 100-årsjubileum. I 2009 er det hundre år siden det som nå heter Norsk Industri – Møbelindustrien kom i gang. Denne jubileumskomiteen har kommet fram med visjonære og spenstige ideer som det fremdeles gjenstår en del finpuss på. Men vi kan love at det skal svinge rundt norsk møbelindustri de neste to årene:-)

Eldar Høidal
jubileumskoordinator