Veneforeining

Kurvflettere ved P.I. Langlos pionerbedrift på Stranda.

I 2005 er det startet en venneforening for Norsk Møbelfaglig Senter. Det er meningen at foreningen skal ha nasjonal dekning. Alle som er interessert i den norske møbelhistoria, enten det gjelder design, produksjonsteknologi, arbeidsforhold eller annet er velkommen til å være med.

I løpet av 2006 vil det bli sendt ut informasjon om planlagte aktiviteter i regi av vennforeningen og en giro som interesserte kan benytte for å løse medlemsskap i foreningen. Kontingentpengene vil være viktige bidrag for å fremme ulike aktiviteter og dokumentasjonsarbeid ved senteret. Viss du vil melde deg inn i venneforeningen, kan du ta kontakt med oss, gjerne gjennom epost;