Møtereferat 20.09.07

Referat fra styremøte i veneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter på kulturhuset 20. september 2007

Til stede: Grethe Østerhus Røyr, Mindor Hjellegjerde, Petter Kirkebø og Line Iversen.

Sak 1. Kulturkvelden 11. november kl. 16.00
Fra innkallinga fra Grethe: Kvar står vi i planleggingsfasen?

1. Vi har eit panel av møbelekspertar, Petter, Eldar, Jens Petter og Harald Relling. Desse vil ta for seg typiske sider ved møbelproduksjonen i 60-åra. Møblane vart produserte i samsvar med endra bomønster,  Ekornes-modultenking. Kvinnene går inn i industrien. Nye material som skumgummi og laminat ved sida av aluminium vert tatt i bruk.

2. Innleiingsvis eit innlegg om dei politiske trendane, kultur i 60-ara av underteikna.

3. Musikk. Har spurt ”Øss tre” og fått ja frå Hallstein og Arnfinn Grebstad. Hallstein har ikkje gitt tilbakemelding om 3. person men satsar på at alt går i boks.

4. Vi skal ha allsang – fortrinnsvis med viser og songer frå 60-åra.

5. Mindor har sett på glassmontrar på Hjellegjerde fabrikken som kan monterast i vestibylen for ei Lysholutstilling eller fotomontasje.

6. Har snakka med Lindis om å dele overskotet. Vi held program – ho held med hus. Dette var greitt.

7. Vi må ha ei kaffipause med skuffekaker. Kvart medlem av styret som har høve til det bidreg med ei skuffekake.

8. Kva med utlodning? – 5 blokkar – kr 5000 – Vi har 3 gevinstar pr blokk – treng 15 gevinstar. Snakkar med Runa om eit tilbod på 15 plantar eventuelt 15 kaker frå Moritz.

9 . Inngangsbillett kr 50. Barn opp til 15 år går gratis.

Andre innslag – Kva med telefonen og telefonabon. + telefondamene i denne perioden?

Grethe

Neste styremøte skal være på kulturhuset 15. oktober kl 18.00. Da skal vi fokusere på promotering av kulturkvelden:
– annonse i Sykkylvsbladet
– henge opp plakater?
– lage program som folk får i handa når de kommer
– Grethe lager sak i Sykkylvsbladet i forkant

Samtale med Petter ”fra golvet”, snakke om hva som var nytt i arbeidet. Eldar tar for seg industridelen, hva som var nytt der. Harald Relling snakke om design. forbehold om Jens Petter kan stille.
Styret ønsker at Eldar legger opp en plan for panelet, og han er også den som skal sette sammen panelet.

Programmet fastsettes den 15. oktober på styremøtet.

Når det gjelder selve lokalet ønsker vi å bruke rommet der kiosken og den lille scenen er.
Da kan vi bruke scenen til samtalene og underholdning, og ha møbelutstilling ved siden av scenen. Vi må se på Tynes hva vi kan bruke. Forslag om å stille ut to typiske sofagrupper samt noen stoler. Modulvegger i bakgrunn til å henge bilder og broderier på. Kanskje skape en stue eller et miljø?
Line ønsker at denne utstillingen skal flyttes opp til den skiftende utstillingen på NMFS etterpå, slik at den kan stå der en stund. Da kan vi markedsføre den som 60-talls utstilling. Vi må da ta ned utstillingen på kulturhuset og flytte den opp på NMFS etter arrangementet er ferdig på kulturkvelden.

Styret vil gjerne ha med en kort orientering om Lysholarkivet v/Line, samt stille ut bilder fra arkivet. Da må vi velge ut passende bilder fra eskene hos Skjold. Line sjekker evt pris på bilder.

Sak 2. Line informerer om fotoarkivet til P.P. Lyshol
Det ble ikke tid til å informere om fotoarkivet på møtet, men jeg orienterer litt om arbeidet her.
Jeg har vært hos Ragnar Albertsen på FylkesFOTOarkivet i Ålesund og hentet hjem de første bildene som han har digitalisert. Digitaliseringen er veldig tidkrevende, og det er til stor hjelp om vi kan hjelpe til med pakkingen når han digitaliserer dem, for da går dette arbeidet mye raskere.

Vi har ikke ressurser til å rengjøre bildene før de pakkes (bare overfladisk støv og rusk fjernes), men vi får et arkiv som har et godt og anvendelig materiale, med en levelig kvalitet. Men vi kan gå et skritt videre når digitaliseringen og dokumenteringsdelen er gjort; da kan bildene etterbehandles og rengjøres; riper og skader kan fikses på. Evt. også scanne dem.

Alt fotomateriale forringes raskere etter hvert som det eldes, men bare ved å legge arkivet vårt i magasinet, selv om det er ubehandlet, forlenger det levetiden på bildene med 20 år. Dette kjøper oss tid, men før eller senere må det drives et slags vedlikehold og restaurering av bildene. Men dette er opp og frem i tid og noe som ikke haster. Det vi må konsentrere oss om nå er å hjelpe til med pakkingen og å registrere bildene slik at vi får gjort materialet tilgjengelig ut fra de ressursene vi har. Selv om vi må inngå et kompromiss i første omgang ved at bildene ikke kan rengjøres før de pakkes, er det tross alt mye bedre at arkivet ligger trygt i magasinet enn i esker i et vanlig rom.

For å få dreis på dette må vi ha en viss fast fremdrift. F.eks. om vi kunne ha reist inn til Ragnar i Ålesund (på dagtid) og hjulpet til med pakking annen hver mandag eller noe lignende. Pakking består i å ta bildene ut av eskene, sortere dem etter størrelse og evt. informasjon (årstall), og så legge dem i syrefrie, nummererte konvolutter og pakke dem i esker som skal inn i magasinet når vi kommer så langt.

De bildene som er ferdig digitalisert får vi på en cd, som vi skal bruke i registreringsarbeidet.

Det blir ledd to i prosessen med Lysholarkivet. Registreringen kan vi ta i Sykkylven og diskutere nærmere hvordan vi skal gjøre det arbeidet. Jeg har de første par hundre bildene her så det er bare å sette i gang så raskt som mulig! Bildene her er fra Hjalmar Brunstad og Ole C. Brunstad. Et viktig poeng er at jo flinkere vi er til å pakke og registrere, jo mer vil Ragnar jobbe med digitaliseringen. Og jeg har snakket med Skjold om at selv om vi får ha de ubehandlede eskene hos ham, så ønsker han å bli ”kvitt” arkivet så raskt som mulig. Dette b.l.a. fordi han syntes det ville vært trist om noe skulle skje med arkivet nå som han ikke er eier av det lenger.

Jeg kunne skrevet side opp og side ned her nå, men dette er hovedpunktene så langt. Jeg ønsker at vi tar opp dette på neste styremøte, selv om vi samtidig forbereder kulturkvelden.

Sak 3. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.

L.I
ref.