Møtereferat 23.08.07

Referat fra styremøte i veneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter på Elvetun 23. august 2007

Til stede: Grethe Østerhus Røyr, Mindor Hjellegjerde, Magnhild Vatne, Astrid Eik Roald, Eldar Høidal, Petter Kirkebø og Line Iversen.
Møtet begynte med å introdusere Magnhild Vatne for styret. Magnhild begynte i august i en prosjektstilling som museumspedagog for Norsk Møbelfaglig Senter, foreløpig for ett år. Til orientering fortsetter Line som vikar for Eldar ut juli 2009 som daglig leder ved NMFS, siden Eldar skal arbeide med bokprosjekt på fulltid i denne perioden.

Sak 1. Aktiviteter i høsthalvåret
Vi ønsker å følge opp kulturkveldene vi hadde i vår, nå med møbler fra 60-årene siden vårutstillingen tok for seg 40- og 50-årene. Lokalene på Elvetun er ledige i oktober og november. Forslag fra Mindor om å ta 60- og 70-årene under ett, siden de er veldig knyttet sammen, men Eldar mener vi bør spare på tiårene så vi ikke går tom for tema for fort.
Kulturkvelden skal romme det meste som rørte seg i 60-årene; musikk, frigjøring og sosial bakgrunn.

Forslag til tema og program:
– at produktene endret seg  fordi bomønsteret endret seg på 60-tallet, i sammenheng med at man kortet ned arbeidstiden slik at man får mer fritid og tilbringer mer tid hjemme.
– dialog mellom Eldar, Mindor og Petter om tiden
– Eldar hører om Jens Petter Ekornes har lyst å stille, han kan prate uten intervjuer
– Grethe drar den generelle biten for temaet denne kvelden
– musikk: Beatles. Nils Petter Aurdal; Elvis-opptreden.
–  Visesang? Allsang? Hallstein?
– depoet: hva har vi der som kan brukes i utstillingen?
– hvis J.P. Ekornes kommer, kan vi kanskje flytte det til kulturhuset, for han vil trekke folk. Får vi gratis leie kan vi dele inntektene med kulturhuset. Må tas forbehold med Ekornes sin helse.
– flere kvinner i industrien i 60-årene

Vi undersøker rundt datoer, lokaler og gjester til neste styremøte.

Sak 2. Katalogisering av fotograf Lyshol sitt fotoarkiv
Line sendte søknader til bedriftene før sommeren, men så langt er det bare kommet inn nok penger til å betale Lyshol for arkivet, og arkivet er nå betalt. Line ønsker å gå ut i avisene og informere om planene rundt arkivet, og så kontakte bedriftene på nytt vedr. økonomisk støtte.

Line har fått ansvaret for å styre prosjektet, og har løpende kontakt med Ragnar Albertsen som skal digitalisere bildene. Han har så smått begynt å hente esker med bilder hos Lyshol, men han har ikke kapasitet til å gjøre så mye med det i høst, han tar sikte på at det blir gjort i løpet av 2008. Venneforeningen ønsker å komme i gang med registreringsarbeidet så raskt som mulig, og vi kan snart få de første bildene fra Ragnar. Ca et par hundre stk. Ragnar sier at en grunn til at digitaliseringen tar så lang tid er at det er dyrt med ompakking, og han kan ikke leie inn hjelp til den prisen vi har avtalt med ham, men det understrekes at venneforeningen ønsker å hjelpe til så langt vi kan . Derfor skal vi avtale dager, på dagtid, hvor vi reiser inn til Ragnar i Ålesund og hjelper til med ompakkingen. Men registreringen skal vi gjøre i Sykkylven. Vi må bestemme oss for hvordan vi vil at arkivet skal registreres, og møtedeltakerne er enige i at det må skje etter kunde (bedrift). Når vi kommer så langt at vi kan håndtere arkivet foreslår Line at vi legger ut arkivet på NMFS sine hjemmesider, hvor vi viser ca. 1000 bilder. Vi tar oss av å presentere arkivet, og i henhold til avtalen, henviser vi til Lyshol for bestilling av papirkopier. Vi er nødt å velge en løsning som er billig og praktisk for oss, slik at vi ikke ender opp med å måtte administrere arkivet så mye. Line sjekker med Ragnar om hvilke bedrifter som kommer i den første bolken, slik at vi kan skaffe til veie kataloger fra bedriftene og andre kilder.

Sak 3. Eventuelt
Møbeltapetseringskurs etter nyttårsskiftet i samarbeid med Fønixhuset. Lære å trekke opp igjen gamle møbler. Forslag til lokale: sysalen på videregående.

L.I.
ref.