Møtereferat 27.03.07

Referat fra styremøte i veneforeininga til Norsk Møbelfaglig Senter på Elvetun 27. mars 2007

Til stede: Mindor Hjellegjerde, Eldar Høidal, Astrid Eik Roald, Grethe Østerhus Røyr, Rolf Hjellegjerde, Petter Kirkebø og Line Iversen.

Møtet begynte med å introdusere Line Iversen og styret for hverandre, og medlemmene i styret fortalte kort om sin tilknytning til møbelindustrien. Line Iversen skal være vikar for Eldar Høidal på NMFS ut juni, mens han har permisjon for å skrive bok om Stokke.

Sak 1. Avslutning av utstillingen på Elvetun. Markering av denne
Utstillingen som åpnet på Elvetun 11. mars hadde fullt hus med 60 besøkende denne dagen. Utstillingen skal tas ned over påske, og det skal holdes en markering av denne avslutningen. Dato ble satt til 15. april kl 16.00. Møblene skal etter denne dato fraktes bort og lagres på Tynesfabrikken igjen. Det kom forslag om at man burde lagre møblene fra utstillingen litt for seg, fordi man nå er ferdig med denne tidsbolken og ønsker å lage utstilling fra en ny periode. Slik at man ikke blander sammen element fra de forskjellige utstillingene. Tanker ble gjort om at det skulle vært foretatt en større opprydningsjobb på deponiet, fordi mye av det som er lagret der er fra samme periode.

Ønskelig program for avslutningen:
Lysbilder fra P.P. Lyshols arkiv, med orientering av Ragnar Albertsen fra FylkesFOTOarkivet
Astrid Eik Roald forteller om jobben sin
Musikkinnslag ved Per Flåen
Kort presentasjon av kunsten på veggen ved Kirsti Sahl Urke
Intervju med Olav Hole
Demonstrasjon ved Petter Kirkebø og Ola Kvistad, med fokus på teknikk

Det kom frem flere forslag til folk som kunne fortelle om kunsten på veggen, men man kom til at det var best å ikke ha for mange presentasjoner og folk som presenterer. Det ville være mest gunstig å greie å avvikle arrangementet i løpet av to timer, da åpningsutstillingen 11. mars ble noe lang.

Sak 2. Originalt salongmøblement fra Ola Kvistad
Ola Kvistad lagde i sin tid et overstoppet salongmøblement som ble brukt av hans foreldre. Kvistad ønsker å gi dette til NMFS, ellers blir det kassert. Det ble avgjort at vi ikke kan ta imot møbler usett, men ønsker å se bilder av de aktuelle møblene før man bestemmer om vi skal ta imot tilbudet eller ikke.

Sak 3. Fotoarkivet til Lyshol. Planer fremover
NMFS har mottatt svarbrev fra Ragnar Albertsen ved FylkesFOTOarkivet, der han vurderer tilbudet fra Skjold Lyshol vedrørende salg av arkivet etter P.P. Lyshol. Styret er enig om å gå for det som Albertsen kaller alternativ 1 i sitt svarbrev, og vil at Lyshol skal få kopi av brevet fra Albertsen, samt beskjed om styrets syn på alternativene og at vi mener prisen Lyshol ville ha for arkivet er akseptabel. Lyshol skal få tid til å tenke på alternativene for så å komme tilbake til oss. Styret håper på et positivt samarbeid.

Sak 4. Eventuelt
Skal vi endre noe på utstillingen før søndag 15. april?

Line I.
ref.