Styre for veneforeiningen

Val 2013:

Leiar:
Grethe Østerhus Røyr (på val kvart år)

Styremedlem:
Petter Kirkebø ( ikkje på val)
Norvall Hjellegjerde (ny)
Ole-Petter Solnørdal (ikkje på val)

Varamedlemmer:
Ola Kvistad, Ingjerd Asbjørnsen

Revisor:
Hallvard Sandvik

Valkomite:
Karen Elise Matheson, Johan Svindseth og Eldar Høidal.